PL
EN

Volume 61 (1973)

CONTENTS

1973, Zeszyt 61

Sonda elektryczna w niskociśnieniowej, niskotemperaturowej plazmie. Część I. Współczesne metody interpretacji wyników pomiarów
ZENON ZAKRZEWSKI

Abstract

Przedstawiono przegląd współczesnych możliwości interpretacji wyników pomiarów sondą elektryczną w niskociśnieniowej, niskotemperaturowej plazmie. Szczególną wagę poświęcono pomiarom koncentracji elektronów przy użyciu sondy cylindrycznej. 

Keywords:

sonda elektryczna, niskociśnieniowa plazma, koncentracja elektronów
DO GÓRY