PL
EN

Volume 61 (1973)

CONTENTS

1973, Zeszyt 61

Wstępne wyniki badań nad odpornością tworzyw sztucznych na działanie kawitacji
KAZIMIERZ STELLER

Abstract

W pracy omówiono przydatność tworzyw sztucznych do ochrony i naprawy elementów maszyn przepływowych niszczonych przez kawitację oraz przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych nad zachowaniem się niektórych tworzyw produkcji krajowej w ośrodku kawitacyjnym. Opisane doświadczenia poprzedzają planowane badania statystyczno-eksploatacyjne zmierzające do ustalenia odporności różnych powłok ochronnych na działanie kawitacji. 

Keywords:

tworzywa sztuczne, maszyny przepływowe, kawitacja
DO GÓRY