PL
EN

Volume 66 (1975)

CONTENTS

1975, Zeszyt 66

Badania modelowe układu regulacji mocy turbozespołu przy wymuszeniach stochastycznych. Część III. Badanie wpływu postaci funkcji korelacji częstotliwości w systemie elektromagnetycznym na...
ZYGFRYD DOMACHOWSKI, ANDRZEJ MALINOWSKI, KONSTANTY PILECKI

Abstract

Tematem artykułu jest badanie wpływu rozkładu energii pomiędzy składowe (o różnych szerokościach pasma) sygnału sterującego na parametry optymalne regulatora PI i wskaźnik jakości układu regulacji. 

Keywords:

rozkład energii, sygnał sterujący, parametry optymalne, regulator PI
DO GÓRY