PL
EN

Volume 66 (1975)

CONTENTS

1975, Zeszyt 66

Metoda konstrukcji równania ruchu układu o jednym stopniu swobody z rodziny krzywych pomiarowych
JERZY SZCZYGIEŁ

Abstract

Praca dotyczy zagadnienia opisu sił tarcia wewnętrznego w materiałach konstrukcyjnych przy jednoosiowych stanach naprężeń. 

Traktując typowy układ do badania tarcia wewnętrznego metodą drgań swobodnych jako układ o jednym stopniu swobody o przedstawiono teoretyczne podstawy koncepcji aproksymacji krzywych doświadczalnych dwuparametrową rodziną krzywych całkowych i wyprowadzenia równania różniczkowego tej rodziny. Podano metodę konstrukcji szczególnej postaci takiej rodziny w oparciu o wykres krzywej pomiarowej. 

Keywords:

siły tarcia wewnętrznego, materiały konstrukcyjne, jednoosiowe stany naprężeń
DO GÓRY