PL
EN

Volume 66 (1975)

CONTENTS

1975, Zeszyt 66

Niektóre aspekty zastosowania regeneracyjnego wymiennika ciepła na parametry nadkrytyczne w obiegu parowo-wodnym siłowni cieplnej
BOGDAN SEDLER

Abstract

W pracy skoncentrowano się głównie na wysokotemperaturowym regeneracyjnym wymienniku ciepła na ciśnienia ponadkrytyczne, a szczególnie na sposobie ustalania parametrów na wlocie i wylocie wymiennika. Rozpatrzono szereg wariantów wymiennika regeneracyjnego parowo-wodnego dla różnych ciśnień czynników roboczych, zmiennych względnych natężeń przepływu czynników oraz zmiennych temperatur czynników na wlocie i wylocie z wymiennika. 

Keywords:

wymiennik ciepła, parowo-wodny wymiennik regeneracyjny
DO GÓRY