PL
EN

Volume 66 (1975)

CONTENTS

1975, Zeszyt 66

O pewnym modelu komory przepływowej z mechanicznym wzbudnikiem drgań
EUSTACHY S. BURKA

Abstract

W pracy przedstawiono równanie opisujące ruch płaskiego wzbudnika sprężystego, umieszczonego wzdłuż strugi cieczy nieściśliwej, w komorze przepływowej o prostokątnym przekroju poprzecznym i zamocowanego wspornikowo jednym swoim końcem.

Przyjęte założenia odpowiadają przypadkowi, gdy stosunek wysokości komory do długości wzbudnika jest mały. Zanalizowano stabilność rozwiązania zerowego (stanu równowagi), badając przybliżoną postać uzyskanego równania nieliniowego. Badania stabilności dotyczą iloczynowej funkcji opisującej drgania. Czynnik zależny od położenia, zwany funkcją kształtu, przyjmuje się za znany, Uzyskano kryterium stabilności oraz omówiono wpływ lepkości cieczy na przedstawiony wynik.

Wyprowadzono wzór na grubość zastępczą warstwy cieczy stowarzyszonej ze wzbudnikiem w czasie jego drgań. 

Praca ma charakter wstępny w analizie przedstawionego przepływu przy uwzględnieniu kawitacji. 

Keywords:

wzbudnik sprężysty, ciecz nieściśliwa, wzbudnik drgań, kawitacja
DO GÓRY