PL
EN

Volume 66 (1975)

CONTENTS

1975, Zeszyt 66

Podstawy teoretyczne pomiaru koncentracji elektronów w plazmie wyładowania przy użyciu cylindrycznej anteny mikrofalowej
MIECZYSŁAW LUBAŃSKI

Abstract

W pracy przedstawiono analizę zachowania się cylindrycznej anteny liniowej w plazmie oraz wyniki obliczeń numerycznych impedancji wejściowej cylindrycznej anteny mikrofalowej w plazmie wyładowania elektrycznego w gazach. Przedstawiono jednocześnie możliwość prostego sposobu wykorzystania otrzymanych wyników w mikrofalowych pomiarach koncentracji elektronów. 

Keywords:

cylindryczna antena liniowa, antena mikrofalowa, plazma, koncentracja elektronów
DO GÓRY