PL
EN

Volume 66 (1975)

CONTENTS

1975, Zeszyt 66

Skręcanie belki o zmiennej strukturze
JÓZEF WIĘCKOWSKI

Abstract

Sformułowano równania skręcania belki o zmiennej strukturze ze sztywną strefą zwarcia i wyznaczono całkę ogólną oraz sformułowano warunki graniczne na froncie strefy zwarcia lub na styku stref zwarcia o przeciwnych skrętnościach. Rozwiązano zagadnienia początkowe przy obciążeniu momentem skupionym oraz stacjonarne odpowiadające działaniu fali. W zakończeniu zbadano wpływ deformacji sprężystej strefy zwarcia na momenty skręcające od zderzenia wewnętrznego. 

Keywords:

równania skręcania belki, sztywną strefa zwarcia, deformacja sprężysta, zderzenie wewnętrzne
DO GÓRY