PL
EN

Volume 66 (1975)

CONTENTS

1975, Zeszyt 66

Teoretyczne i eksperymentalne badania kondensacji pary wodnej na niekołowej powierzchni walcowej
MARIAN TRELA, JERZY ZEMBIK

Abstract

W pracy przedstawiono sposób analitycznego określenia współczynników wymiany ciepła przy kondensacji pary na dowolnej powierzchni cylindrycznej w warunkach laminarnego spływu kondensatu. Opisano stoisko badawcze oraz podano otrzymane na nim wyniki eksperymentalnych badań współczynników wymiany ciepła przy kondensacji pary wodnej na powierzchni walcowej, której kształt odpowiadał typowej łopatce turbinowej. Przedstawione porównanie teoretycznych i eksperymentalnych wartości współczynników wymiany ciepła dla tego typu powierzchni wykazuje bardzo dobrą zgodność.

Keywords:

wymiana ciepła, kondensacja pary, powierzchnia cylindryczna
DO GÓRY