PL
EN

Volume 69 (1975)

CONTENTS

1975, Zeszyt 69

Badania poziomych siatkowych separatorów pary przeznaczonych dla urządzeń energetycznych
ALEKSANDER ZYK

Abstract

W pracy przedstawiono wyniki badań poziomych, siatkowych separatorów pary (gazu). Określono m,in. podstawowe charakterystyki i punkty krytyczne występujące w procesie separacji oraz podano równanie kryterialne, umożliwiające obliczanie separatorów stosowanych w kotłach parowych, wytwornicach pary elektrowni jądrowych, aparatach przemysłu chemicznego itp.

Keywords:

siatkowe separatory pary, kotły parowe, wytwornice pary, elektrownie jądrowe
DO GÓRY