PL
EN

Volume 69 (1975)

CONTENTS

1975, Zeszyt 69

Statystyczna optymalizacja regulatora PID mocy turbozespołu
ZYGFRYD DOMACHOWSKI, KONSTANTY PILECKI

Abstract

Artykuł dotyczy analizy statystycznie optymalnych nastaw regulatora PID oraz, dla porównania regulatora PI mocy turbozespołu uczestniczącego w regulacji pierwotnej systemu elektroenergetycznego. Regulator statystycznie optymalny porównano z regulatorem optymalnym ze względu na skok mocy w systemie elektroenergetycznym; dokonano porównania przy wymuszeniach stochastycznych i skokowych. 

Keywords:

regulator PID, moc turbozespołu, regulacja pierwotna systemu elektroenergetycznego, wymuszenia stochastyczne, wymuszenia skokowe
DO GÓRY