PL
EN

Volume 69 (1975)

CONTENTS

1975, Zeszyt 69

Zwarte opromieniowane wymienniki ciepła
JAN MADEJSKI

Abstract

Radiacyjna wymiana ciepła w wysokotemperaturowych wymiennikach ciepła ogrzewanych gorącym gazem lub spalinami może być wzmożona przez użycie reflektorów o dużej emisyjności. Wymienniki te można podzielić na dwie grupy. W pierwszej, określonej przez małą gęstość optyczną gazu, jako typowy przykład można rozpatrzyć rekuperator płaszczowo-rurowy. Sprawa ta jest dyskutowana w rozdziale 2. Rozdział 3 poświęcony jest analizie wymienników, w których gęstość optyczna gazu jest duża. Należą do nich kanały o dużej średnicy i chłodzonej powierzchni zamykającej.

Keywords:

radiacyjna wymiana ciepła, wysokotemperaturowe wymienniki ciepła, rekuperator płaszczowo-rurowy
DO GÓRY