PL
EN

Volume 75 (1978)

CONTENTS

1978, Zeszyt 76

Analiza procesu separacji na siatkach w przepływach dwufazowych
ANDRZEJ GARDZILEWICZ, JERZY KOŁODKO

Abstract

W pracy przedstawiono obliczenia zdolności separacyjnej pakietów siatkowych dla przepływów drobnych kropelek (0,1 - 10 pm) w gazie. Zbadano w szczególności bezwładnościowy i dyfuzyjny efekt separacji.

Keywords:

zdolność separacyjna, przepływ drobnych kropelek, dyfuzyjny efekt separacji
DO GÓRY