PL
EN

Volume 75 (1978)

CONTENTS

1978, Zeszyt 75

Mechanizm osiadania i zrywania kropel wtórnych na elementach separatorów siatkowych typu pionowego różnej zwilżalności
ANDRZEJ GARDZILEWICZ, STEFAN KRZECZKOWSKI

Abstract

W pracy opisano badania eksperymentalne wydzielonego elementu separującego w postaci płaskiego oczka siatki, wykonanego z materiałów zwilżanych i niezwilżanych , w celu określenia charakterystycznych czasów przejścia przez nie kropel.

Keywords:

czas przejścia kropel, krople pierwotne, polidyspersyjna faza ciekła, separacja kropel
DO GÓRY