PL
EN

Volume 75 (1978)

CONTENTS

1978, Zeszyt 75

Nierównowagowy model kondensacji pary wilgotnej na powierzchni filmu cieczowego
ANDRZEJ KONORSKI, RYSZARD ZAWORSKI, EWA JANKOWSKA

Abstract

Opierając się na prostym jednowymiarowym modelu procesu, przeprowadzono analizę wpływu odchyleń od równowagi na proces kondensacji błonowej pary wilgotnej. Przedstawiono numeryczną metodę obliczeniową oraz jej i uproszczoną wersję przybliżoną dla wyznaczania parametrów, opisujących proces kondensacji oraz przyrostów entropii spowodowanych nieodwracalnością zjawiska. 

Keywords:

proces kondensacji błonowej pary wilgotnej, przyrost entropii, nieodwracalność zjawiska
DO GÓRY