PL
EN

Volume 75 (1978)

CONTENTS

1978, Zeszyt 75

Rozkład gęstości elektronów oraz potencjału jonu Sn+4
WITOLD DRABOWICZ

Abstract

W pracy podano przebieg gęstości ładunku oraz potencjału Sn+4 w postaci zwartych funkcji analitycznych, wyznaczonych na podstawie rozwiązania równania Thomasa-Fermiego metodą wariacyjną Ritza.

Keywords:

gęstość ładunku Sn+4, równanie Thomasa-Fermiego, metoda wariacyjna Ritza
DO GÓRY