PL
EN

Volume 78 (1980)

CONTENTS

 1. WACŁAW NADZIAKIEWICZ
  http://imp.gda.pl/files/transactions/078/78.1._W._Nadziakiewicz.pdf/1980, Zeszyt 78
 2. JERZY KRZYŻANOWSKI
  http://imp.gda.pl/files/transactions/078/78.2._J._Krzyzanowski.pdf/1980, Zeszyt 78
 3. STANISŁAW PERYCZ
  http://imp.gda.pl/files/transactions/078/78.3._S._Perycz.pdf/1980, Zeszyt 78
 4. JÓZEF ŚMIGIELSKI
  http://imp.gda.pl/files/transactions/078/78.4._J._Smigielski.pdf/1980, Zeszyt 78
 5. ROMUALD PUZYREWSKI
  http://imp.gda.pl/files/transactions/078/78.5._R._Puzyrewski.pdf/1980, Zeszyt 78
 6. ROBERT SZEWALSKI
  http://imp.gda.pl/files/transactions/078/78.6._R._Szewalski.pdf/1980, Zeszyt 78
DO GÓRY