PL
EN

Volume 81 (1981)

CONTENTS

1981, Zeszyt 81

Doświadczalne badania palisad separatora zanieczyszczeń powietrza roboczego silnika turbospalinowego głównego statku
JANUSZ PROKOPOWICZ, RYSZARD KOZUBOWSKI

Abstract

W pracy omówiono badania doświadczalne dwu typów palisad wielostopniowego, separatora zanieczyszczeń  powietrza roboczego dla turbospalinowej siłowni statku. Wskazano na konieczność dalszych badań niezbędnych dla konstrukcji nowoczesnego separatora zanieczyszczeń.

Keywords:

palisada wielostopniowa, separator zanieczyszczeń, turbospalinowa siłownia
DO GÓRY