PL
EN

Volume 81 (1981)

CONTENTS

1981, Zeszyt 81

Opływ cieczą idealną układu profili umieszczonych między ściankami równoległymi
JANUSZ STELLER

Abstract

Znany z literatury algorytm rozwiązujący postawione w tytule zagadnienie metodą osobliwości zestawiono z propozycją jego kombinacji z metodą odwzorowań konforemnych. Zastosowanie odwzorowania konforemnego w postaci wykładniczej zaproponowanej przez Prosnaka [6] pozwoliło kilkakrotnie skrócić czas obliczeń. 

Keywords:

odwzorowanie konforemne., ciecz idealna, metoda punktów osobliwych
DO GÓRY