PL
EN

Volume 81 (1981)

CONTENTS

1981, Zeszyt 81

Właściwości metrologiczne rezystancyjnego przetwornika różnicy ciśnień
ANATOL JAWOREK

Abstract

W rezystancyjnym przetworniku różnicy ciśnień wykorzystano zjawisko różnego odprowadzania ciepła z drutu grzanego prądem elektrycznym i rozciągniętego w obu ramionach U-rurki, poprzez ciecz manometryczną i znajdujący się nad nią gaz. Omówiono charakterystyki statyczne przetwornika oraz przeanalizowano zasadnicze czynniki będące przyczyną błędów pomiarowych. 

Keywords:

przetworniku rezystancyjny, różnica ciśnień, odprowadzanie ciepła
DO GÓRY