PL
EN

Volume 94 (1992)

CONTENTS

Chronicle

1992, Zeszyt 94

Opis oddziaływania pojedynczego swobodnego wiru ze skończoną palisadą profilową z wykorzystaniem techniki odwzorowania konforemnego
JERZY ŚWIRYDCZUK

Abstract

W pracy omówiono metodę opisu niestacjonarnego opływu skończonej palisady profilowej przy użyciu techniki odwzorowań konforemnych, na przykładzie oddziaływania palisady z przepływającym przez nią wirem potencjalnym. Przedstawiono metodę modyfikacji potencjału przepływu na płaszczyźnie pomocniczej. Zaproponowano sposoby skrócenia czasu obliczeń poprzez zmianę  dystrybucji osobliwości opisujących przepływ. Analizę zilustrowano wynikami obliczeń dla palisady składającej się z czterech profili.

Keywords:

swobodny wir, palisada profilowa, odwzorowanie konforemne
DO GÓRY