PL
EN

Volume 95 (1993)

CONTENTS

Chronicle

1993, Zeszyt 95

Rozwiązania numeryczne niestacjonarnych i nierównowagowych przepływów dwufazowych pary i wody
ZBIGNIEW BILICKI, DARIUSZ KARDAŚ

Abstract

W pracy przedstawiono metodę nienumerycznego rozwiązania relaksacyjnego modelu niestacjonarnego przepływu dwufazowego. Zbadano prędkości rozchodzenia się zaburzeń oraz wpływ parametrów całkowania. Porównano otrzymane wyniki z wynikami eksperymentów. Sprawdzono wpływ czasu relaksacji na dyssypacje sygnału. 

Keywords:

przepływy dwufazowe, model relaksacyjny
DO GÓRY