PL
EN

Wydawnictwa Inne

inne

Poniżej przedstawiono listę wybranych wydawnictw książkowych z dziedzin reprezentowanych w Instytucie, a więc mechaniki płynów, mechaniki ciała stałego, termodynamiki i wymiany ciepła, tribologii, diagnostyki maszyn energetycznych, hydrodynamiki okrętu, fizyki plazmy i laserów gazowych.

Lista obejmuje wydawnictwa ukazujące się od roku 1991.

Informacje

Wydawca:

Wydawnictwo  Instytutu  Maszyn  Przepływowych PAN,
ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk,
tel.: 058 6995141, fax: 058 3416144, e-mail: jfrk(at)imp.gda(.)pl,   now(at)imp.gda(.)pl

Warunki nabycia książek:

Istnieje możliwość nabycia pojedynczych egzemplarzy książek, także archiwalnych. Przed zamówieniem prosimy o skontaktowanie się z Wydawcą:

Wydawnictwo IMP PAN, Instytut Maszyn Przepływowych PAN,
ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk, Aleksandra Nowaczewska, e-mail: now(at)imp.gda(.)pl.

Spis książek i monografii

DO GÓRY