PL
EN

Biuro Zamówień Publicznych
Instytutu Maszyn Przepływowych
im. Roberta Szewalskiego
Polskiej Akademii Nauk

tel.: +48 58 5225 323
pwajer(at)imp.gda(.)pl

 

Instytut Maszyn
Przepływowych

im. Roberta Szewalskiego
 Polskiej Akademii Nauk

Powołany w 1956 roku

Strona Zamówień Publicznych

Komórka Zamówień Publicznych jest częścią działu Ekonomiczno-Organizacyjnego, pełniącą funkcję doradczą w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami prawa.

Zamówienia Archiwalne

Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych

 1. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla Instytutu Maszyn Przepływowych PAN na rok 2024
 2. Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla Instytutu Maszyn Przepływowych PAN na rok 2024
 3. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla Instytutu Maszyn Przepływowych PAN na rok 2023
 4. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla Instytutu Maszyn Przepływowych PAN na rok 2023
 5. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Instytutu Maszyn Przepływowych PAN na rok 2023
 6. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla Instytutu Maszyn Przepływowych PAN na rok 2022
 7. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla Instytutu Maszyn Przepływowych PAN na rok 2022
 8. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla Instytutu Maszyn Przepływowych PAN na rok 2022
 9. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla Instytutu Maszyn Przepływowych PAN na rok 2022
 10. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla Instytutu Maszyn Przepływowych PAN na rok 2022
 11. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla Instytutu Maszyn Przepływowych PAN na rok 2022
 12. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla Instytutu Maszyn Przepływowych PAN na rok 2022
 13. Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla Instytutu Maszyn Przepływowych PAN na rok 2022
 14. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla Instytutu Maszyn Przepływowych PAN na rok 2021
 15. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Instytutu Maszyn Przepływowych PAN na rok 2021
 16. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Instytutu Maszyn Przepływowych PAN na rok 2021
 17. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Instytutu Maszyn Przepływowych PAN na rok 2021
 18. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Instytutu Maszyn Przepływowych PAN na rok 2021
 19. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Instytutu Maszyn Przepływowych PAN na rok 2021.
 20. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Instytutu Maszyn Przepływowych PAN na rok 2020.

Zamówienia Publiczne - Dokumenty

 1. Regulamin zamówień publicznych
 2. Oświadczenie - do zamówienia nie przekraczającego kwoty 4500 pln netto (załącznik nr 3 do regulaminu zamówień publicznych IMP PAN)
 3. Oświadczenie - do zamówienia na usługę badawczą lub rozwojową
 4. Protokół z wyboru oferty - do zamówienia na usługę badawczą lub rozwojową
 5. Słownik CPV - ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV.

Zamówienia wewnętrzne

Zamówienia wewnętrzne należy składać za pośrednictwem systemu elektronicznego. W przypadku pytań dotyczących zamówień składanych tą drogą lub ewentualnych problemów pomocy udzieli Pan Mateusz Zieliński (wew. 259).

Kontakt z biurem zamówień publicznych


Logowanie

Nie pamiętam hasła.

  

DO GÓRY