PL
EN

Biuro Zamówień Publicznych
Instytutu Maszyn Przepływowych
im. Roberta Szewalskiego
Polskiej Akademii Nauk

tel.: +48 58 5225 323
pwajer(at)imp.gda(.)pl

 

Instytut Maszyn
Przepływowych

im. Roberta Szewalskiego
 Polskiej Akademii Nauk

Powołany w 1956 roku

22.11.2013 - 55/PN/ApBad/2013

16.10.2013 - 39/PN/ApBad/2013

Dostawę zestawu do chromatografii cieczowej UHPLC do ciśnień 130 MPa z formowaniem gradientu po stronie niskiego ciśnienia i spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol wraz z przystawkami

27.09.2013 - 36/PN/ApBad/2013

11.07.2013 - 33/PN/ApBad/2013

Dostawa kompletnego układu diagnostycznego do indykowania silników spalinowych o zapłonie iskrowym i samoczynnym oraz dostawa toru pomiarowego do pomiaru szybkozmiennych ciśnień w komorze spalania silnika ADCR,

29.03/03.04.2013 - 17/PN/RB/2013

zaprojektowanie, wybudowanie, pełnienie nadzoru autorskiego i częściowe wyposażenie zespołu budynków laboratoryjno-badawczych wraz z infrastrukturą, w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk „Konwersja energii i źródła odnawialne w Gminie Jabłonna”” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
Pobierz załączniki:

28.03.2013 - 16/PN/Adm/2013

Kompleksowa organizacja Warsztatów „Modelowanie przepływów wielofazowych w układach termochemicznych” połączonych ze Szkołą Letnią „Experimental Methods for Multiphase Flows” (Etap I) oraz spotkania naukowego dla doktorantów typu “wyzwanie naukowe” (ETAP II)

11.03.2013 - 11/PN/ApBad/2013

Dostawa zestawu do obrazowania wiązki laserowej składający się z: kamery, tłumika wiązki laserowej, oprogramowania sterującego oraz elementów optomechanicznych do mocowania i pozycjonowania kamery, tłumika i niezbędnych akcesoriów.

2.02.2013 - 7/PN/RB/2013

Zaprojektowanie, wybudowanie, pełnienie nadzoru autorskiego i częściowe wyposażenie zespołu budynków laboratoryjno-badawczych wraz z infrastrukturą, w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: "Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk" "Konwersja energii i źródła odnawialne w gminie Jabłonna" w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
Pobierz załączniki:

30.01.2013 - 4/PN/ApBad/2013

System pomiarowy anemometrii obrazowej PIV – 3D, trójwymiarowy, wraz z układem sterowania, układami do akwizycji i przetwarzania danych oraz oprogramowaniem i szkoleniem

22.01.2013 - 3/PN/ApBad/2013

Opracowanie, montaż i dostawa konstrukcji nośnej oraz precyzyjnych elementów elektryczno-mechanicznych takich, jak: kompozyty, blachy, mocowania oraz profile konstrukcyjne, wchodzących w skład urządzenia do laserowej mikroobróbki materiałów z wykorzystaniem lasera femtosekundowego

Logowanie

Nie pamiętam hasła.

TemplaVoila ERROR:

Couldn't find a Data Structure set for table/row "tt_content:3628".
Please select a Data Structure and Template Object first.
          DO GÓRY