PL
EN

Biuro Zamówień Publicznych
Instytutu Maszyn Przepływowych
im. Roberta Szewalskiego
Polskiej Akademii Nauk

tel.: +48 58 5225112
jakub.sawicki(at)imp.gda(.)pl

 

Instytut Maszyn
Przepływowych

im. Roberta Szewalskiego
 Polskiej Akademii Nauk

Powołany w 1956 roku

22.11.2013 - 55/PN/ApBad/2013

16.10.2013 - 39/PN/ApBad/2013

Dostawę zestawu do chromatografii cieczowej UHPLC do ciśnień 130 MPa z formowaniem gradientu po stronie niskiego ciśnienia i spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol wraz z przystawkami

27.09.2013 - 36/PN/ApBad/2013

11.07.2013 - 33/PN/ApBad/2013

Dostawa kompletnego układu diagnostycznego do indykowania silników spalinowych o zapłonie iskrowym i samoczynnym oraz dostawa toru pomiarowego do pomiaru szybkozmiennych ciśnień w komorze spalania silnika ADCR,

29.03/03.04.2013 - 17/PN/RB/2013

zaprojektowanie, wybudowanie, pełnienie nadzoru autorskiego i częściowe wyposażenie zespołu budynków laboratoryjno-badawczych wraz z infrastrukturą, w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk „Konwersja energii i źródła odnawialne w Gminie Jabłonna”” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
Pobierz załączniki:

28.03.2013 - 16/PN/Adm/2013

Kompleksowa organizacja Warsztatów „Modelowanie przepływów wielofazowych w układach termochemicznych” połączonych ze Szkołą Letnią „Experimental Methods for Multiphase Flows” (Etap I) oraz spotkania naukowego dla doktorantów typu “wyzwanie naukowe” (ETAP II)

11.03.2013 - 11/PN/ApBad/2013

Dostawa zestawu do obrazowania wiązki laserowej składający się z: kamery, tłumika wiązki laserowej, oprogramowania sterującego oraz elementów optomechanicznych do mocowania i pozycjonowania kamery, tłumika i niezbędnych akcesoriów.

2.02.2013 - 7/PN/RB/2013

Zaprojektowanie, wybudowanie, pełnienie nadzoru autorskiego i częściowe wyposażenie zespołu budynków laboratoryjno-badawczych wraz z infrastrukturą, w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: "Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk" "Konwersja energii i źródła odnawialne w gminie Jabłonna" w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
Pobierz załączniki:

30.01.2013 - 4/PN/ApBad/2013

System pomiarowy anemometrii obrazowej PIV – 3D, trójwymiarowy, wraz z układem sterowania, układami do akwizycji i przetwarzania danych oraz oprogramowaniem i szkoleniem

22.01.2013 - 3/PN/ApBad/2013

Opracowanie, montaż i dostawa konstrukcji nośnej oraz precyzyjnych elementów elektryczno-mechanicznych takich, jak: kompozyty, blachy, mocowania oraz profile konstrukcyjne, wchodzących w skład urządzenia do laserowej mikroobróbki materiałów z wykorzystaniem lasera femtosekundowego
Nie pamiętam hasła. Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Reset Password

Return to login form 

TemplaVoila ERROR:

Couldn't find a Data Structure set for table/row "tt_content:3628".
Please select a Data Structure and Template Object first.
          DO GÓRY