PL
EN

Biuro Zamówień Publicznych
Instytutu Maszyn Przepływowych
im. Roberta Szewalskiego
Polskiej Akademii Nauk

tel.: +48 58 5225 323
pwajer(at)imp.gda(.)pl

 

Instytut Maszyn
Przepływowych

im. Roberta Szewalskiego
 Polskiej Akademii Nauk

Powołany w 1956 roku

18.12.2019 - 19/PN/RB/2019

Wykonanie fundamentu dla konstrukcji wsporczej wiatraka w Przywidzu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 15.01.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert w dn. 10.01.2020 r


W związku z wnioskiem jednego z Wykonawców Zamawiający uzupełnia Załącznik nr 5 - Dokumentacja Techniczna o opinię geotechniczną:

Załącznik nr 5 - Dokumentacja Techniczna

UWAGA,
zmiana załącznika nr 5 - Dokumentacja Techniczna


Zamawiający zmienił część dokumentacji technicznej tj. Przedmiar robót oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. W związku z ww. zmianami wydłużony został termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert tj.
Termin składania ofert: 10.01.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 10.01.2020 r. godz. 10:10Pliki do pobrania:
DO GÓRY