PL
EN

23.12.2014 - 20/D/ApBad/Stra/2014

Dostawa stanowiska badawczego termicznego zagospodarowania biomasy odpadowej z biogazowni i biorafinerii lignocelulozowej

16.12.2014 - 18/D/ApBad/ZEW/2014

16.12.2014 - 17/D/ApBad/ZEW/2014

16.12.2014 - 16//D/ApBad/Inno/2014

Dostawa wytwornicy wody lodowej o mocy 2,2kW do chłodzenia lasera diodowego o mocy 500W

07.11.2014 - 13/D/ApBad/Jab/2014

16.10.2014 - 12/D/ApBad/Eko/2014

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO IMP PAN ZA 2014 ROK

Badanie sprawozdania winno być przeprowadzone w okresie koniec lutego-marzec 2015 r. Raport i opinia z badania sprawozdania wymagana jest na początku kwietnia 2015 roku. Prosimy o składanie oferty, w której mają być zawarte ceny za usługę badania sprawozdania finansowego.

Więcej informacji.

Oferty należy składać do dnia 31.10.2014r. (włącznie) na adres instytutu.

Kontakt: daniela(at)imp.gda(.)pl lub tel. 58 6995 132

27.08.2014 - 7/PN/ApBad/Jab/2014

Dostawa analizatora do oznaczania węgla, wodoru, azotu, siarki i tlenu w paliwach i biopaliwach

13.08.2014 - 6/D/ApBad/PB/2014

usługa wykonania obiegu grzewczego oleju termalnego z istniejącej kotłowni opalanej gazem znajdującej się w kontenerze (moc 500 kW) do wymiennika znajdującego się w Hali A

06.08.2014 - 5/D/ApBad/Jab/2014

dostawa trzech stanowisk badania procesów termo-chemicznych do laboratorium Termicznych Technologii Biomasy

22.07.2014 - 2/D/ApBad/Jab/2014

DO GÓRY