PL
EN

07.12.2018 - 39/D/ApBad/2018

Dostawa sterowników mikrosieci

05.12.2018 - 37/U/Adm/2018

Sporządzenie niezależnego sprawozdania z faktycznych ustaleń oraz wydanie świadectwa kontroli sprawozdań finansowych (CFS) sporządzonych przez Instytut Maszyn Przepływowych PAN w związku z realizacją projektu „Twinning for a Sustainable, Proactive Research partnership in distributed Energy systems planning, Modelling and managEment – SuPREME” w ramach programu HORYZONT 2020 dla Instytutu Maszyn Przepływowych PAN

23.11.2018 - 34/D/ApBad/2018

Dostawa bazującego na baterii litowo-jonowej systemu magazynowania energii elektrycznej o pojemności 4,8 kWh, przeznaczonego do pracy w Centrum Badawczym PAN KEZO Jabłonnie

16.11.2018 - 33/D/ApBad/2018

Dostawa bazującego na baterii litowo-jonowej systemu magazynowania energii elektrycznej o pojemności 4,8 kWh, przeznaczonego do pracy w Centrum Badawczym PAN KEZO Jabłonnie

08.11.2018 - 32/D/ApBad/2018

Dostawa 1 kompletnego zestawu silnika Stirlinga do kotła biomasowego mCHP

07.11.2018 - 30/D/ApBad/2018

Dostawa bazującego na baterii litowo-żelazowo-fosforanowej systemu magazynowania energii elektrycznej o pojemności 24 kWh, przeznaczonego do pracy w Centrum Badawczym PAN KEZO w Jabłonnie

05.11.2018 - 28/D/ApBad/2018

30.10.2018 - 26/D/ApBad/2018

28.09.2018 - 24/RB/Adm/2018

26.09.2018 - 23/D/ApBad/2018

Dostawę wagi tensometrycznej do jednoczesnego pomiaru 3 składowych wektora siły i 3 składowych wektora momentu

20.09.2018 - 22/D/ApBad/2018

13.09.2018 - 21/D/Adm/2018

30.08.2018 - 20/PN/ApBad/2018

24.08.2018 - 18/D/ApBad/2018

Dostawa Systemu xyRR - system pozycjonowania z dwoma translacyjnymi oraz dwoma obrotowymi stopniami swobody (stolik 4-osiowy)

05.07.2018 - 15/U/ApBad/2018

Usługa na wynajem wraz z obsługą techniczną kanału pomiarowego do badań aglomeratora elektrostatycznego i elektrofiltru wg wymagań IMP PAN, na którym pracownicy IMP PAN przeprowadzą pomiary

19.06.2018 - 12/D/ApBad/2018

13.06.2018 - 11/D/SKO/2018

06.06.2018 - 10/D/ApBad/2018

Dostawa polegająca na przygotowaniu próbek do osadzenia powłok, osadzenie powłok CrN/CrCN oraz dokonanie pomiarów własności powłok: grubości, adhezji, twardości i modułu Younga

05.06.2018 - 9/U/ApBad/2018

17.04.2018 - 6/D/ApBad/2018

Dostawa bazującego na baterii przepływowej systemu magazynowania energii elektrycznej o pojemności 50 kWh, przeznaczonego do pracy w Centrum Badawczym PAN KEZO w Jabłonnie

05.02.2018 - 5/D/ApBad/2018

Wykonanie szafy sterującej w oparciu o projekt algorytmu i wykonanie układu sterowania oparty na sterowniku PLC uwzględniający min. 8 wejść analogowych oraz 8 wejść termoparowych i obsługę czterech falowników oraz 16 wejść/wyjść binarnych.

02.02.2018 -4/D/ApBad/2018

09.01.2018 - 1/U/Adm/2018

DO GÓRY