PL
EN

13.12.2019 - 21/D/ApBad/2019

Wykonanie turbiny typu Elektra wg dokumentacji technicznej Zamawiającego wraz z montażem.

25.10.2019 - 18/D/ApBad/2019

Dostawa agregatu chłodniczego do badania prototypowej turbosprężarki.

16.10.2019 - 17/D/Adm/2019

Dostawa i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN

ZAMAWIAJĄCY WYZNACZA SPOTKANIE Z WYKONAWCAMI ZAINTERESOWANYMI UCZESTNICTWEM W POSTĘPOWANIU NA DZIEŃ 30.10.2019 R. GODZ. 12:00 W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO (SALA 104).

OBECNOŚĆ NA SPOTKANIU NIE JEST OBOWIĄZKOWA.
TERMIN SKŁADANIA OFERT NIE ULEGA PRZESUNIĘCIU.

załączniki:

10.10.2019 - Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2019/2020 rok

19.09.2019 - 16/U/Adm/2019

26.08.2019 - 15/D/ApBad/2019

Dostawa przetworników na bazie siatek Bragga w światłowodach optycznych, które będą wykorzystywane do badań elementów wykonanych z materiału polimerowego metodą wytwarzania addytywnego

18.06.2019 - 12/U/SKO/2019

Świadczenie usług informatycznych w zakresie utrzymania serwerowego sprzętu komputerowego w okresie: 01.07.2019 – 30.06.2020

23.05.2019 - 6/D/ApBad/2019

07.03.2019 - 5/U/ApBad/2019

Opracowanie składów i charakterystyka właściwości przetwórczych i użytkowych wyrobów gumowych zawierających produkty recyklingu materiałowego zużytych opon samochodowych w ramach prac badawczych w programie LIDER

27.02.2019 - 4/D/ApBad/2019

Opracowanie składów i charakterystyka właściwości przetwórczych i użytkowych wyrobów gumowych zawierających produkty recyklingu materiałowego zużytych opon samochodowych w ramach prac badawczych w programie LIDER
DO GÓRY