PL
EN

09.02.2024 r. - 4/D/apBad/2024

Dostawa czynnika firmy 3M™ Novec™ 73DE w ilości 177 litrów (masa ok. 227 kilogramów)

07.11.2023 r. - 35/S/ApBad/2023 utworzenie stanowiska badawczego wraz z możliwością późniejszej komercjalizacji przemysłowej, jednokadłubowej, jednopowłokowej, trójstopniowej, przeciwprężnej, bezupustowej, akcyjnej turbiny parowej o mocy 1MW

19.10.2023 r. - 33/U/Adm/2023

12.10.2023 r. - 32/D/ApBad/2023

05.10.2023 r. - Konkurs na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2023 i 2024 rok

Pliki do pobrania:

04.10.2023r. - 31/D/ApBaD/2023

20.09.2023r. - 30/D/apBad/2023

04.09.2023 r.- 29/U/ApBad/2023

Naprawa stanowiska (1832ST) do badania układów fotowoltaiczno - termicznych PVT współpracujących z pompą ciepła jako ich dolnym źródłem

01.08.2023r. - 28/U/ApBad/2023

Wykonanie elementu instalacji prototypowej w postaci palnika pirolitycznego wraz z wykonaniem testów palnika

01.08.2023 r. - 27/U/ApBad/2023

Wykonanie instalacji prototypowej w której skład wchodzi szamotowa komora zrzutowa oraz palnik rusztowy

13.07.2023 r. - 26/D/ApBad/2023

Dostawa podzespołów do budowy prototypu urządzenia do separacji lotnych związków organicznych i materiału elektrodowego

13.07.2023 r. - 25/D/apBad/2023

10.07.2023r. - 24/U/ApBad/2023

Wykonanie dokumentacji technicznej wraz kosztorysem wykonawczym innowacyjnego płaszczowo-rurowego wymiennika ciepła pracującego jako parownik w instalacji ORC z bezpośrednim odparowaniem czynnika roboczego

10.07.2023 r. - 23/U/ApBad/2023

Opracowanie dokumentacji innowacyjnego płaszczowo-rurowego wymiennika ciepła pracującego jako parownik w instalacji ORC z bezpośrednim odparowaniem czynnika roboczego

10.07.2023r. - 22/D/ApBad/2023

Dostawa systemu kontrolno-pomiarowego regulującego przepływ powietrza przez układ wymienników ciepła za pomocą trzech zaworów motylowych wraz z pomiarem temperatury i przepływu powietrza w punktach pomiarowych

06.07.2023 r. -21/U/ApBad/2023

Modyfikacja instalacji rurociągowej, montaż stanowiska badawczego oraz przygotowanie do testów ruchowych turbiny parowej ORC o mocy 30 kW

06.07.2023 r. - 20/U/ApBad/2023

Usługa wykonania analiz chemicznych i fizykochemicznych odpadów w postaci osadów ściekowych oraz peletów pochodzenia odpadowego (osady ściekowe z dodatkami)

06.07.2023 r. - 19/D/ApBad/2023

Wykonanie i dostawa instalacji prototypowej do rozdrabniania oraz homogenizacji osadów ściekowych z dodatkami

27.06.2023r. - 18/D/ApBad/2023

Dostawa, montaż i wyważanie 2 szt. silników szybkoobrotowych (40 000 obr/min) o mocy 40 kW

21.06.2023 r. -16/U/Adm/2023

Świadczenie usług informatycznych w zakresie utrzymania serwerowego sprzętu komputerowego w okresie 01.07.2023 r.– 30.06.2024 r.

12.06.2023r.- 15/D/ApBad/2023

19.05.2023 r. - 13/D/apBad/2023

Dostawa systemu kontrolno-pomiarowego regulującego przepływ powietrza przez układ wymienników ciepła za pomocą trzech zaworów motylowych wraz z pomiarem temperatury i przepływu powietrza w punktach pomiarowych

19.05.2023 r. - 12/D/apBad/2023

Dostawa układu grzałek rezystancyjnych do topienia krzemu metalicznego (1410°C) wraz z osprzętem

23.03.2023 r. - 9/D/apBad/2023

Wykonanie komory zrzutowej spalin, przystosowanej do montażu palnika retortowego o mocy 80 kW

23.03.2023 r. - 8/D/ApBad/2023

23.03.2023r.-7/U/ApBad/2023

Usługa wykonania analiz chemicznych i fizykochemicznych odpadów oraz peletów pochodzenia odpadowego

03.03.2023r.- 6/D/ApBad/2023

Dostawa dwóch elementów tj. bloku rur z kolektorami i obudowy, do budowy magazynu ciepła z materiałem zmiennofazowym

01.03.2023r. - 4/D/ApBad/2023

Wykonanie i dostawa projektu oraz urządzenia do pomiaru drgań łopatek turbiny parowej zrealizowanego w oparciu o układ programowalny 5CEBA4F23C7N

14.02.2023 r. - 3/U/Adm/2023

Wykonanie przeglądu 5-cio letniego okresowego stacji SN/NN wraz z pomiarami transformatora w Instytucie Maszyn Przepływowych

30.01.2023 r. - 2/D/ApBad/2023

Dostawa 4 sztuk wstępnie wzmocnionych fotodetektorów lub foto odbiorników do wykrywania fal kierowanych opartych na filtrowaniu brzegowym

20.12.2023 r. - 1/D/Adm/2023- zakup i sprzedaż energii elektrycznej dla KEZO Centrum Badawczego PAN

POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE

19.12.2022r.- 32/D/ApBad/2022

09.12.2022r.- 31/U/Adm/2022

Świadczenie usług dozoru budynków, terenu wokół budynków i parkingu Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

13.10.2022r.-24/U/ApBaD/2022

26.09.2022 r.- 21/U/SKO/2022

Wykonanie usługi instalacji sieci bezprzewodowej Wi-Fi wraz z konfiguracją w budynku Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego, adres: 80-231 Gdańsk, ul. Fiszera 14”.

28.07.2022 r. - 20/D/ApBad/2022

Dostawa kapsuł heatStixx HT z materiału HDPE, przystosowanych do napełnienia PCM organicznym lub nieorganicznym, w ilości 450 sztuk

05.07.2022 r. - 19/D/apBad/2022

13.06.2022 r.- 15/U/Adm/2022

Świadczenie usług informatycznych w zakresie utrzymania serwerowego sprzętu komputerowego w okresie 01.07.2022 r.– 30.06.2023 r.

09.06.2022 r. - 14/U/ApBad/2022

Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego modernizacji instalacji elektrycznych, elektroenergetycznych i teletechnicznych w obrębie działek 209/4 i 209/15 w zakresie zasilania obiektu Arena Przywidz, ul Szkolna 1, 83-047 Przywidz

23.05.2022r. -13/U/ApBad/2022

Usługa wykonania analiz chemicznych próbek stałych (karbonizaty, węgle aktywne, produkty otrzymane z karbonizatów)

20.05.2022r.- 11/D/ApBad/2022

Program do COMSOL Multiphysics z licencją wieczystą (1 licencja) / A program COMSOL Multiphysics with perpetual licence (1 licence)

06.05.2022 r. - 9/D/ApBad/2022

dostawa czujników prędkości obrotowej i przedwzmacniaczy sygnałów z okablowaniem, służących jako elementy aparatury pomiarowej oraz komponenty układu sterowania do monitorowania pracy turbiny parowej. purchasing rotational speed sensors and signal preamplifiers with cables, which will be used as elements of the measuring apparatus and components of the control system for monitoring the operation of the steam turbine.

06.05.2022 r. - 8/D/ApBad/2022

Program do COMSOL Multiphysics z licencją wieczystą (1 licencja) / A program COMSOL Multiphysics with perpetual licence (1 licence)

25.04.2022 r. - 7/D/ApBad/2022

Dostawa materiału zmiennofazowego RUBITHERM RT 62HC produkowany przez Rubitherm Technologies GmbH w ilości 280 litrów

08.04.2022 r. - 6/D/ApBad/2022

25.03.2022 R. - 4/U/ApBad/2022

Wykonanie konstrukcji wsporczej, instalacji rurociągowej i montaż stanowiska badawczego i przygotowanie do testów ruchowych turbiny parowej ORC o mocy 300 kW

01.03.2022 r. - 3/U/ApBad/2022

Usługa wykonania testów regranulacji tworzyw sztucznych z dodatkiem modyfikowanego karbonizatu oraz testy wykorzystania modyfikowanego karbonizatu jako wypełnienia do produkcji materiałów gumowych

Logowanie

Nie pamiętam hasła.

DO GÓRY