PL
EN

Zasady prowadzenia postępowań awansowych

1. Zasady postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

- uchwała nr 130/2023
- zasady postępowań w sprawie nadania stopnia doktora

Dokumenty do wypełnienia w przypadku ubiegania się o stopień doktora w trybie kształcenia w szkole doktorskiej (tryb a):

Dokumenty do wypełnienia w przypadku ubiegania się o stopień doktora w trybie eksternistycznym (tryb b):

Dokumenty do wypełnienia w przypadku ubiegania się o stopień doktora w ramach kształcenia na studium doktoranckim (tryb c):

Formuła promocyjna wygłaszana przez promotora: link


2. Zasady postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

- uchwała nr 80/2023
- zasady postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

3. Regulamin ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym i doktora habilitowanego, postępowania nostryfikacyjnego oraz zwalniania z opłat

- uchwała nr 49/2020
- załącznik do uchwały nr 49/2020

Logowanie

Nie pamiętam hasła.

DO GÓRY