PL
EN

Zasady prowadzenia postępowań awansowych

1 Zasady postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

- uchwała 47/2020

- załącznik do uchwały 47/2020

 2 Zasady postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

- uchwała 48/2020

- załącznik do uchwały 48/2020

 3 Regulamin ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym i doktora habilitowanego,
postępowania nostryfikacyjnego oraz zwalniania z opłat


- uchwała 49/2020

- załącznik do uchwały 49/2020

DO GÓRY