PL
EN

Zeszyty Naukowe Instytutu Maszyn Przepływowych PAN

zn

ISSN 0239-9091

Zeszyty Naukowe IMP PAN to wydawnictwo seryjne poświęcone publikacji obszerniejszych rozpraw, monografii i opracowań naukowych ukazujące się w formie oddzielnych zeszytów z dziedzin reprezentowanych w Instytucie, a więc mechaniki płynów, mechaniki ciała stałego, termodynamiki i wymiany ciepła, tribologii i diagnostyki maszyn energetycznych, hydrodynamiki okrętu, fizyki plazmy i laserów gazowych.

Warunkiem publikacji pracy jest uzyskanie pozytywnej opinii od dwóch niezależnych recenzentów, których nazwiska umieszczone są na stronie redakcyjnej. Wydawnictwo ukazuje się nieregularnie, obecnie średnio 5 tytułów w roku. Językiem publikacji jest w 90% język polski.

ZESZYTY NAUKOWE są indeksowane przez BazTech (bibliograficzno-abstraktowa baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych).

ZESZYTY NAUKOWE publikowane są w formie drukowanej, którą należy traktować jako wersję pierwotną - referencyjną. Wszelkie wydania on-line są wersjami wtórnymi.

Warunki prenumeraty w Polsce

Cena pojedynczego zeszytu zależy od objętości i wynosi od 30 zł do 50 zł. Zamówienia na określony zeszyt, z nazwiskiem i adresem odbiorcy należy kierować bezpośrednio do Wydawcy:

Wydawnictwo IMP, Instytut Maszyn Przepływowych PAN,
ul. J. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk,
Jarosław Frączak , e-mail: jfrk(at)imp.gda(.)pl.

Osiągalne są również wydania poprzednie.

DO GÓRY