Logo IMP

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, że:

 • 1. Administrator
  Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN (IMP PAN), ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk jest administratorem Państwa danych osobowych.
 • 2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych
  iod@imp.gda.pl
 • 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania:
  IMP PAN przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem i w następujących celach:
  • 1. przeprowadzania rekrutacji i konkursów - na podstawie zgody osób, których dane dotyczą (art. 6 ust.1 lit a RODO);
  • 2. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust.1 lit. b RODO);
  • 3. wypełnienia obowiązków prawnych np. podatkowych i przechowywania dokumentacji (art. 6 ust.1 lit. c RODO);
  • 4. wynikających z prawnie uzasadnionego interesu IMP PAN (art. 6 ust.1 lit. f RODO), w celu:
   • realizacji zadań statutowych
   • utrzymywania relacji ze środowiskiem naukowym i gospodarczym
   • promocji IMP PAN, w tym oferty badawczej i organizowanych lub wspieranych przedsięwzięć
   • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 • 4. Okres przechowywania danych osobowych:
  • 1. Jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda - dane przechowywane są do czasu jej wycofania.
  • 2. Jeżeli podstawą przetwarzania jest umowa - dane przechowywane są przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wymagany
  • 3. Jeżeli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interesu IMP PAN - dane przechowywane są do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
  • 4. Jeżeli przepisy określają czas przez jaki przechowywane mają być dane osobowe lub dokumentacja je zawierająca - dane przechowywane są przez ten czas.
 • 5. Uprawnienia osób, których dane dotyczą
  Zgodnie z RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
  • 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • 2. sprostowania swoich danych;
  • 3. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;
  • 4. przenoszenia danych;
  • 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu IMP PAN;
  • 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli są przetwarzane na tej podstawie;
  • 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • 6. Odbiorcy danych
  Dane osobowe możemy ujawnić - w zakresie niezbędnym do realizacji świadczonych nam usług lub ciążącego na nas obowiązku - następującym kategoriom odbiorców:
  • 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu np. świadczącym nam usługi księgowe, prawne, techniczne lub IT;
  • 2. innym odbiorcom np. bankom, Ministerstwu Szkolnictwa Wyższego i Nauki, podmiotom zarządzającym projektami, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, ZUS, urzędom skarbowym.
 • 7. Źródła danych
  IMP PAN uzyskuje dane osobowe przede wszystkim od osób, których one dotyczą. W przypadku kategorii danych kontaktowych (obejmujących imię i nazwisko, służbowy adres-e-mail i telefon) osób będących przedstawicielami podmiotów współpracujących lub pozostających w podobnych relacjach z IMP PAN – dane mogą pochodzić od tych podmiotów.
 • 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestniczenia w rekrutacji, konkursie lub zawarcia umowy i jej wykonania.


Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki Cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookies nie szkodzą komputerowi i nie zawierają żadnych wirusów. Dzięki cookies nasza strona jest bardziej przyjazna dla użytkownika, wydajniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę podczas odwiedzania naszej witryny.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tak zwane "pliki cookie sesji". Są one automatycznie usuwane po Twojej wizycie. Inne pliki cookie pozostają w pamięci urządzenia, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie umożliwiają rozpoznanie przeglądarki podczas następnej wizyty na stronie.

Możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby informowała Cię o używaniu plików cookie, aby można było zdecydować, czy przyjmować lub odrzucać pliki cookie. Alternatywnie, przeglądarka może być skonfigurowana tak, aby automatycznie akceptowała pliki cookie pod pewnymi warunkami lub aby zawsze je odrzucać, lub by automatycznie usuwała pliki cookie podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

Pliki cookie, które są niezbędne do umożliwienia komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia pewnych funkcji, które chcesz wykorzystać są przechowywane zgodnie z RODO. Operator witryny ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia zoptymalizowanej usługi bez błędów technicznych. Nie zbieramy innych plików cookie (np. do wykorzystywania do analizy zachowania podczas surfowania).

Pliki dziennika serwera

Dostawca witryny automatycznie zbiera i przechowuje informacje, które Twoja przeglądarka również automatycznie przesyła do nas w "plikach dzienników serwera". Są to:

 • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • URL strony odsyłającej
 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • Czas żądania serwera
 • Adres IP

Dane te nie będą łączone z danymi z innych źródeł. i są przetwarzane w celu wykonania operacji poprawnego generowania i wysyłania strony internetowej do odbiorcy przez nasz system CMS, zarządzający stroną internetową IMP PAN.

Rejestracja na tej stronie

Możesz zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji oferowanych tutaj. Dane wejściowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu korzystania z odpowiedniej witryny lub usługi( np. umożliwiają dostęp do szczegółowych materiałów konferencyjnych), dla których zostały zarejestrowane. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji należy podać w całości. W przeciwnym razie odrzucimy Twoją rejestrację.

Aby poinformować Cię o ważnych zmianach, takich jak te w zakresie naszej witryny lub o zmianach technicznych, użyjemy Twojego adresu email, z którego skorzystałeś podczas rejestracji.

Przetwarzamy dane dostarczone podczas rejestracji tylko na podstawie Twojej zgody. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę z przyszłym skutkiem. Nieformalny e-mail, który zgłasza tę prośbę, jest wystarczający. Dane przetworzone przed otrzymaniem wniosku mogą nadal być legalnie przetwarzane.

Będziemy nadal przechowywać dane zebrane podczas rejestracji tak długo, jak długo jesteś zarejestrowany na naszej stronie internetowej, w przypadku konferencji do czasu zakończenia i rozliczenia konferencji. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.