Final Conference of LowTEMP 2.0

"4th generation low temperature
district heating networks"   was ended

Wydajne systemy ciepłownicze są ważnym elementem w osiąganiu zrównoważonych struktur zaopatrzenia w energię, a tym samym przyczyniają się do zmniejszenia marnotrawstwa energii i emisji gazów cieplarnianych (CO2) w regionie Morza Bałtyckiego. Obecnie większość takich systemów nie spełnia podwyższonych standardów efektywności energetycznej i często jest przestarzała pod względem technicznym. Dlatego muszą zostać zmodernizowane i wyposażone w zaawansowane koncepcje systemowe i innowacyjne technologie. Poprzez obniżenie temperatury w sieciach ciepłowiniczych możliwe jest znaczne zmniejszenie strat ciepła.

Projekt "Niskotemperaturowe ogrzewanie miejskie dla regionu Morza Bałtyckiego" (LowTEMP) sprawi, że sieć cieplna w regionach partnerskich będzie bardziej zrównoważona i będzie promowała instalację tak zwanych sieci ciepłowniczych czwartej generacji. Systemy te charakteryzują się przenoszeniem ciepła o niższej temperaturze w optymalnie izolowanych rurach o zmniejszonych wymiarach . Jednocześnie w tych systemach możliwe są różne opcje dostarczania ciepła, tj. Wykorzystanie ciepła odpadowego z procesów przemysłowych, a także odnawialnych źródeł ciepła, takich jak energia geotermalna czy słoneczna.

W ramach projektu LowTEMP współpracuje 19 partnerów i 30 partnerów stowarzyszonych reprezentujących władze lokalne, regionalne i krajowe, dostawców energii cieplnej, agencje energetyczne, instytucje badawcze i stowarzyszenia z dziewięciu krajów regionu Morza Bałtyckiego. Wspólnie dostarczą zainteresowanym stronom wiedzę i narzędzia dotyczące planowania, finansowania, instalowania i zarządzania inteligentnymi i zrównoważonymi systemami DH.

Skorzystaj z naszego nowego internetowego kursu "Ciepło Systemowe - ciepło z przyszłością !"

Projekt LowTEMP jest wspierany przez Unię Europejską (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Instrument Sąsiedztwa) w ramach programu Interreg Baltic Sea Region na lata 2014-2020.

Dane o projekcie

Czas trwania
10/2017 – 09/2020

Projekt został przedłużony
LowTEMP 2.0 : do końca 2021

Budżet
3.8 miliona euro

Partner wiodący
Instytut Maszyn Przepływowych
im. Roberta Szewalskiego

Dofinansowano ze środków budżetu państwa
Projekty międzynarodowe współfinansowane
dofinansowanie   264 982 zł
całkowita wartość   2 267 728 zł