Wydarzenia

Nadchodzące wydarzenia

17-18 Paździenrnik 2018 | Gdynia, Polska

Konferencja na temat efektywności energetycznej miast w tym niskotemperaturowych sieci ciepłowniczych.

09 Maj 2018 | Seinäjoki, Finlandia

Prezentacja projektu LowTemp

15-16 Maj 2018 | Hämeenlinna, Finlandia

Event gromadzi leaderów odpowiedzialnych za stategie rozwoju i rozwój biznesu.

04-08 Czerwiec 2018 | Bruksela, Belgia

Najważniejsza europejska konferencja dedykowana kwestią zrównoważonej polityki energetycznej.

23-24 Sierpień 2018 | Hämeenlinna, Finlandia

Główne wydarzenie w branży ciepłowniczej, które co roku odbywa się w Finlandii. W jego czasie mają miejsce dyskusje dotyczące wyzwań związanych z branżą ciepłowniczą.

09-12 wrzesień 2018 | HafenCity University Hamburg, Niemcy

Wydarzenie skupia światowych ekspertów sektora ciepłowniczego ze świata nauki i biznesu.

13-14 Wrzesień 2018 | Gdańsk, Polska

25-27 Wrzesień 2018 | Helsinki, Finlandia

Możliwość omówienia głównych zagdanień europejskiego i światowego sektora energetycznego w zakresie zagadnień technicznych i handlowych, od oceny zasobów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych po zmiany rynkowe i politykę

08-11 Pażdziernik 2018 | Bruksela, Belgia

19-21 Pażdziernik 2018 | Ryga, Łotwa

Dyskusje na temat sektora ciepłowniczego z europejskimi i lokalnymi autorytetami.

23-25 Pażdziernik 2018 | Tampere, Finlandia

Wydarzenie jest okazją do zapoznania się z nowinkami na temat produkcji, dystrybucji, gromadzenia oraz dzielenia się energią

Wydarzenia z przeszłości

17-19 Kwiecień 2018 | Frankfurt nad Menem, Niemcy

07-09 Marzec 2018 | Holbaek, Dania