Zintegrowany Zrównoważony System Zarządzania Odpadami (ISWMS)

Aktualności
Ciekawe

Cele projektu

Projekt obejmuje 6 partnerów z 3 państw członkowskich: DK, PL, LT i 4 partnerów stowarzyszonych. Partnerzy reprezentują sektory: instytucje naukowo-badawcze (Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet w Aalborgu), firmy gospodarki odpadami (Bofa i Ekodolina), gminy i gminy (Administracja Gminy Taurage, Gmina Nowa Karczma). Ogólną ideą projektu jest ułatwienie przejścia sektora gospodarki odpadami z liniowego na cyrkularny poprzez wdrożenie Zintegrowanego Zrównoważonego Systemu Zarządzania Odpadami (ISWMS). W związku z tym zmniejszy się zanieczyszczenie z sektora gospodarki odpadami, a jednocześnie zapewni to efektywny recykling odpadów komunalnych.

O projekcie

Działania projektu są podzielone na trzy podstawowe pakiety robocze: WP3- przygotowanie, WP4- wdrożenie, WP5- ocena i wytyczne dotyczące zintegrowanego systemu zarządzania odpadami. Rezultaty projektu to: Design Manual (Podręcznik Projektowy do współprojektowania ISWMS), User Application (Aplikacji Użytkownika), Management Toolbox (Zestawu Narzędzi do Zarządzania). Dodatkowo zostanie zrealizowana pilotażowa inwestycja w postaci LivingLabs - specjalistyczny kontener wyposażony w urządzenia laboratoryjne do celów badań odpadów oraz Ścieżka Edukacyjna (Educational Path). Głównymi grupami docelowymi są dostawcy usług związanych z odpadami (miejskie organizacje gospodarki odpadami komunalnymi), przedsiębiorstwa gospodarki odpadami, lokalni politycy i władze oraz organizacje bezpośrednio zaangażowane w gospodarkę odpadami, a także obywatele, producenci towarów i usług, MŚP, mieszkalnictwo. stowarzyszenia, gminy, organizacje pozarządowe, organizacje dziedzictwa kulturowego.

Dane o projekcie

Czas trwania :
07/2018 – 06/2021

Budżet :
1 511 550,00 €

Partner wiodący :
Instytut Maszyn Przepływowych
im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk (IMP PAN), Polska