PL
EN

Projects and Grants

1.

2007-2009
Badania powstawania struktur węglowych w gazach zjonizowanych zawierających węglowodory.
Projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego No. /T02/2007/33

2.

2007-2009
Wykorzystanie metod elektrohydrodynamicznego rozpylania cieczy do wytwarzania nanoproszków i nanowłókien.
Projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego No. 4078/T02/2007/32

3.

2007-2008
Pomiar stopnia zapełnienia w przepływach dwufazowych za pomocą przetwornika pojemnoœciowego.
Projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego No. 2622/T02/2007/32

4.

2007-2009
Wytwarzanie nowych nanokompozytowych filtrów membranowych dla nowych zastosowañ technologicznych.
(Fabrication of nanocomposite membrane filters for new technological applications).
JOINT SINGAPORE-POLAND S&T CO-OPERATION No. 83/SIN/2006/18, National University of Singapore, SINGAPORE

5.

2006-2008
Nowe metody ładowania cząstek w systemach odpylających.
Projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego No. 2835/T02/2006/31

6.

2006-2007
Fine particle charging by ionic current in alternating electric field.
British Council and Ministry of Science and Education Joint Research Project No. WAR/342/64, University of Hertfordshire, Hatfield, UK

7.

2004-2006
Zbadanie procesu wtórnej emisji pyłu w elektrofiltrach na skutek wyładowania wstecznego.
Projekt badawczy Ministerstwa Nauki 1313/T10/2004/27

8.

2002-2003
Badania elektryzowania aerozolu w elektryzatorze z przemiennym polem elektrycznym.
KBN Research Grant No. 1082/T10/2002/22

9.

2001-2003
Removal of fine particles, bacteria and spores using electrically charged sprays.
British Council - KBN Joint Research Project No. WAR/341/222, Brunel University, London, UK

10.

2000-2002
Osadzanie drobnych cząstek pyłu na naładowanych kroplach cieczy w zastosowaniu do oczyszczania gazów.
(Fine dust particles deposition on charged droplets for gas cleaning applications).
KBN Reasearch Grant No. 1440/T10/2000/18, Fabryka Elektro-filtrów ELWO -Pszczyna

11.

2000-2001
Elektryzowanie cząstek aerozolu w przemiennym polu elektrycznym.
KBN Research Grant No.1712/T10/2000/19

12.

1999-2000
Uruchomienie produkcji ciepłomierzy kompaktowych LQM-K
.
KBN Project No. 2553/C.T10-8/99, APATOR, Toruń, Poland

13.

1998-2000
Studies of removal of dust particles by charged spherical collector.
NATO Linkage Grant No.ENVIR.LG.971755, University of Western Ontario, CANADA

14.

1998-1999
Electrohydrodynamic spraying of liquids using AC superimposed on DC electric fields.
British Council - KBN Joint Research Project No. WAR/992/152, Brunel University, London, UK

15.

1996-1999
Nowa metoda pomiaru zawartości fazy ciekłej w mieszaninie dwufazowej w zastosowaniu do ostatnich stopni turbin energetycznych duźej mocy.
(A new method of liquid content measurement i two-phase media for application in last stage of steam turbines).
KBN Research Grant No. 940/T10/96/10

16.

1993-1995
Badanie sposobów otrzymywania i właściwości zjonizowanych ośrodków gazowych dla celów technicznych i ekologicznych.
(Investigations of the methods of ionized gases generation and their properties for technological and ecological purposes).
KBN Research Grant No. 0889/P4/93/04

17.

1986-1990
Metoda elektrostatycznej eliminacji zanieczyszczeñ submikronowych z gazów odlotowych.
(Electrostatic method for removal of submicrometer dust particles from exhaust gases).
OBR BAROWENT, Katowice, Poland, Project No. CPBR 11.2.154
Nie pamiętam hasła. Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Reset Password

Return to login form 

TO TOP