PL
EN

Doctoral Dissretrations

Dissertations carried out in the Department of Energy Conversion
(previously, Department of Flow with Chemical Reactions):

 1. (2000) Mariusz Banaszkiewicz, Zjawiska powierzchniowe w nierównowagowych przepływach wody z heterogenicznym odparowaniem rozprężnym.

 2. (2001) Tomasz Ochrymiuk, Numeryczne modelowanie turbulentnego spalania gazów z uwzględnieniem zredukowanej i pełnej kinetyki reakcji chemicznych.

 3. (2002) Marcin Bielecki, Modelowanie numeryczne zniszczenia materiału pod kątem oceny żywotności urządzeń energetycznych.

 4. (2002) Jacek Topolski, Diagnozowanie spalania w układach gazowo-parowych.

 5. (2002) Paweł Pietkiewicz, Propagacja ciśnieniowej fali uderzeniowej w wielowarstwowych przewodach hydraulicznych.

 6. (2002) Wojciech Sobieski, Modelowanie zjawisk mieszania i kawitacji w strumienicach gazowo-cieczowych.

 7. (2003) Michał Karcz, Analiza pracy dyfuzorów termicznych w aspekcie chłodzenia turbin gazowych.

 8. (2007) Robert Kucharski, Matematyczny model degradacji materiału urządzeń energetycznych.

 9. (2007) Marcin Lemański, Analiza obiegów energetycznych z ogniwem paliwowym i turbiną gazowo-parową.

 10. (2008) Dariusz Knitter, Zagadnienia adaptacji wlotu i wylotu turbiny parowej dla nowych warunków pracy.

 11. (2009) Sebastian Kowalczyk, Trójwymiarowy model matematyczny reakcji elektrochemicznej w porowatych spiekach tlenkowego ogniwa paliwowego.

 12. (2010) Marcin Szostak, Analiza  termodynamiczno - wytrzymałościowa nowego stopnia regulowanego na przykładzie turbiny przemysłowej 34 MW.
Nie pamiętam hasła. Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Reset Password

Return to login form 

TO TOP