PL
EN
Modelowe kompleksy
agroenergetyczne jako przykład
kogeneracji rozproszonej
opartej na lokalnych
i odnawialnych źródłach energii

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Technologie pozyskiwania i przygotowania nośników bioenergii

Biomasa i biogaz z fermentacji roślin zielnych i wodnych

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Technologie pozyskiwania i przygotowania nośników bioenergii

Biomasa i biogaz z odpadów rolniczych, hodowlanych i odchodów

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Technologie pozyskiwania i przygotowania nośników bioenergii

Biogaz ze zgazowania BiOB. Spalanie biomasy

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Technologie konwersji nośników bioenergii do użytecznej energii cieplnej i elektrycznej

Ogniwa paliwowe, silniki spalinowe

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Technologie konwersji nośników bioenergii do użytecznej energii cieplnej i elektrycznej

Mikrosiłownie kogeneracyjne małej mocy

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Wielowarstwowy informatyczny model kompleksu agroenergetycznego

Kontakt

Kierownik Projektu

Prof. dr hab. inż. Jan Kiciński
tel. + 48 58 341 60 71
e-mail: kic(at)imp.gda(.)pl

 

Biuro Koordynacyjne Projektu

ul. J. Fiszera 14
80-231 Gdańsk
e-mail: pkagro(at)imp.gda(.)pl
www: pkagro.imp.gda.pl

mgr inż. Anna Kardaś
tel. + 48 58 69 95 234
e-mail: rimami(at)imp.gda(.)pl

Katarzyna Jereczek
tel. + 48 58 6995 231
e-mail: kjereczek(at)imp.gda(.)pl

Kierownicy Zespołów i Biura Projektu

Kierownik Zespołu Projektowego
Instytutu Maszyn Przepływowych PAN
prof. dr hab. inż. Jan Kiciński
tel. + 48 58 341 60 71
e-mail: kic(at)imp.gda(.)pl

Biuro Projektu IMP PAN
Monika Dobienko
tel. +48 58 6995 231
e-mail: mdobienko(at)imp.gda(.)pl

Kierownik Zespołu Projektowego
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
prof. dr hab. inż. Janusz Gołaszewski
tel. + 48 89 523 43 97
e-mail: cbeo(at)uwm.edu(.)pl

Biuro Projektu UWM
dr Agata Głowacka-Gil
tel. + 48 89 523 43 97
e-mail: cbeo(at)uwm.edu(.)pl

Kierownik Zespołu Projektowego
Politechniki Wrocławskiej
dr inż. Marek Kułażyński
tel. + 48 71 320 62 02
e-mail: marek.kulazynski(at)pwr.wroc(.)pl

Biuro Projektu PWr
mgr Barbara Paplińska
tel. + 48 71 320 65 46
e-mail: barbara.paplinska(at)pwr.wroc(.)pl

Kierownik Zespołu Projektowego
Instytutu Energetyki
dr inż. Tomasz Golec
tel. + 48 22 345 14 18
e-mail: tomasz.golec(at)ien.com(.)pl

Biuro Projektu IEn
mgr Urszula Dąbrowska
tel. + 48 22 345 11 40
e-mail: urszula.dabrowska(at)ien.com(.)pl

 

eu

Nie pamiętam hasła. Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Reset Password

Return to login form 

Konsorcjum

imp

Instytut Maszyn Przepływowych PAN

uwm

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ien

Instytut Energetyki

pw

Politechnika Wrocławska

DO GÓRY