PL
EN
Modelowe kompleksy
agroenergetyczne jako przykład
kogeneracji rozproszonej
opartej na lokalnych
i odnawialnych źródłach energii

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Technologie pozyskiwania i przygotowania nośników bioenergii

Biomasa i biogaz z fermentacji roślin zielnych i wodnych

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Technologie pozyskiwania i przygotowania nośników bioenergii

Biomasa i biogaz z odpadów rolniczych, hodowlanych i odchodów

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Technologie pozyskiwania i przygotowania nośników bioenergii

Biogaz ze zgazowania BiOB. Spalanie biomasy

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Technologie konwersji nośników bioenergii do użytecznej energii cieplnej i elektrycznej

Ogniwa paliwowe, silniki spalinowe

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Technologie konwersji nośników bioenergii do użytecznej energii cieplnej i elektrycznej

Mikrosiłownie kogeneracyjne małej mocy

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Wielowarstwowy informatyczny model kompleksu agroenergetycznego

Cele Projektu

Zasadniczym celem projektu jest opracowanie nowych technologii pozyskiwania i przetwarzania nośników bioenergii oraz nowych technologii konwersji tej energii do użytecznej energii cieplnej i elektrycznej. Technologie te stworzą podstawy dla budowy gniazd energetycznych opartych na lokalnych zasobach odnawialnych źródeł energii, w tym zwłaszcza biomasy i przyczynią się do budowy kompleksów agroenergetycznych. Kompleksy takie są najbardziej efektywną formą realizacji tzw. kogeneracji rozproszonej w małej skali.

Celem projektu, poza efektami czysto naukowymi i publikacyjnymi, jest też m.in. opracowanie i budowa urządzeń w skali półtechnicznej (przed-prototypowej) takich jak: bioreaktory fermentacyjne nowego typu, modelowe biogazownie na odpady hodowlane, instalacje demonstracyjne do zgazowania BiOB, palniki do spalania gazu o niskiej jakości, układy ogniw paliwowych SOFC sprzężonych z układem zgazowania biomasy czy wreszcie modele funkcjonalne kilku wariantów mikroturbin i kotłów oraz prototypy małych siłowni wiatrowych i pikoturbin niskospadowych. Wszystkie te urządzenia, wraz z szczegółowymi procedurami nowych technologii umożliwią przyszłe wdrożenia w gminach, powiatach i u odbiorców indywidualnych zainteresowanych kogeneracją rozproszoną w małej skali.

 

eu

Nie pamiętam hasła. Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Reset Password

Return to login form 

Konsorcjum

imp

Instytut Maszyn Przepływowych PAN

uwm

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ien

Instytut Energetyki

pw

Politechnika Wrocławska

DO GÓRY