PL
EN

Referencje

 1. Adamkowski A.:
  Procedury i program badań własności energetycznych i dynamicznych hydrozespołów w EW Włocławek,
  Oprac. zewn. IMP PAN, nr arch. 159/2011, Zlecający: Energa Hydro Sp. z o.o.
 2. Adamkowski A., Lewandowski M., Krzemianowski Z., Janicki W.:
  Badania odbiorcze turbiny Francisa nr 3 po modernizacji w EW Gródek. Sprawozdanie końcowe,
  Oprac. IMP PAN, nr arch. 433/2011, Zlecający: ZRE Gdańsk Sp. z o.o.
 3. Adamkowski A.
  Metodyka wykonania badań gwarancyjno-odbiorczych hydrozespołu nr 3  w EW Gródek,
  Oprac. zewn. IMP PAN, nr arch. 277/2011, Zlecający: ZRE Gdańsk Sp. z o.o.
 4. Adamkowski A., Janicki W., Krzemianowski Z. Lewandowski M., Steller J.:
  Badania energetyczne hydrozespołu nr 4 w EW Włocławek. Sprawozdanie końcowe,
  oprac. zewn. IMP PAN, nr arch. 286/2011, Zlecający: Energa Hydro Sp. z o.o.
 5. Adamkowski A., Janicki W., Krzemianowski Z. Lewandowski M., Steller J.:
  Badania energetyczne hydrozespołu nr 3 w EW Włocławek. Sprawozdanie końcowe,
  oprac. IMP PAN, nr arch. 287/2011, Zlecający: Energa Hydro Sp. z o.o.
 6. Adamkowski, A., Lewandowski M., Janicki W.:
  Badania optymalizacyjne hydrozespołów nr 1 i 2 w elektrowni wodnej Nangbeto. Raport z badań przy spadzie 24 m,
  oprac. zewn. IMP PAN, nr arch. 331/2011, Gdańsk 2011
  Wersja francuska:
  Adamkowski, A., Lewandowski M., Janicki W.:
  ESSAIS D’OPTIMISATIONDES GROUPES TURBO-ALTERNATEURS NO 1 ET 2 DANS LA CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE NANGBETO, Rapport d’essais à la chute de 24 m
  ,
  No du rapport 300/2011, Zlecający: Emerson Process Managment SAS (Francja)
 7. Adamkowski, A., Lewandowski M.:
  Ocena stanu technicznego rurociągu derywacyjnego nr 2 w ESP Żarnowiec na podstawie badań nieniszczących. Sprawozdanie z Etapu I,
  Oprac. zewn. IMP PAN, nr 423/2011, Zlecający: PGE Energia Odnawialna S.A.
 8. Adamkowski, A.:
  Metodyka, procedury i program wykonania badań optymalizacyjnych, energetycznych  i eksploatacyjnych hydrozespołu nr 2 Elektrowni Wodnej Tryszczyn,
  oprac. zewn. IMP PAN, nr 476/2011, Zlecający: Elektrownie Wodne Sp. z o.o.
 9. Adamkowski A., Krzemianowski Z., Lewandowski M., Janicki W.:
  Badania optymalizacyjne, energetyczne i eksploatacyjne hydrozespołu nr 2 w Elektrowni Wodnej Tryszczyn. Sprawozdanie końcowe,
  Oprac. IMP PAN, nr 600/2011, Zlecający: Elektrownie Wodne Sp. z o.o.
 10. Adamkowski, A.:
  Metodyka, procedury i program badań odbiorczych hydrozespołu nr 1w  Elektrowni Wodnej Bledzew,
  Oprac. IMP PAN, nr 726/2011, Zlecający: ZRE Gdańsk Sp. z o.o.
 11. Kaniecki M., Henke A., Krzemianowski Z.:
  Dokumentacja techniczna turbiny TSPu900
  ,
  Oprac. wew. IMP PAN. Nr arch. 334/2011, Zlecający: inwestor indywidualny
 12. Koronowicz T., Krzemianowski Z., Szantyr J. A., Tuszkowska T.:
  Opis programu PROPANT/Desmax v.1.1 do projektowania oraz analizy otwartych pędników okrętowych, stałych lub nastawnych,
  Oprac. zewn. IMP PAN. nr arch. 456/2011, Zlecający: Hangzhou Advance Gearbox Group (Chiny)
 13. Koronowicz T., Krzemianowski Z., Szantyr J. A., Tuszkowska T.:
  Opis programu PROPANT/Nozzmax v.1.1 do projektowania oraz analizy pędników okrętowych, stałych lub nastawnych, umiejscowionych w dyszy,
  Oprac. zewn. IMP PAN. Nr arch. 457/2011, Zlecający: Hangzhou Advance Gearbox Group (Chiny)
 14. Krzemianowski Z., Kaniecki M.:
  Numeryczna analiza przepływu oraz wyznaczenie parametrów trójłopatowej turbiny D=1090,
  Oprac. wew. IMP PAN nr arch. 90/2011, Zlecający: WTW Mrągowo
 15. Lewandowski M., Góralczyk A.:
  Dokumentacja z badań wizualnych rurociągu derywacyjnego nr 2 w EW Żarnowiec,
  Oprac. zewn. IMP PAN, Nr arch. 437/2011, Zlecający: PGE Energia Odnawialna S.A.
 16. Lewandowski M.:
  Sprawozdanie z realizacji usług konsultacyjnych dotyczących obsługi programu komputerowego PowerPlan wspomagającego pracę przy planowaniu obciążenia mocą czynną EW Włocławek oraz usługi serwisowania oprogramowania,
  Sprawozdanie z okres od 01.01.2011-31-03-2011, Oprac. IMP PAN, Nr arch. 126/2011, Zlecający: Energa Hydro Sp. z o.o.
 17. Lewandowski M., Adamkowski A.:
  Sprawozdanie z realizacji usług konsultacyjnych dotyczących obsługi programu komputerowego PowerPlan wspomagającego pracę przy planowaniu obciążenia mocą czynną EW Włocławek oraz usługi serwisowania oprogramowania,
  Sprawozdanie za okres od 01.07.2011-30.09.2011. Nr arch. IMP PAN: 467/2011, Zlecający: Energa Hydro Sp. z o.o.
 1. Adamkowski A., Góralczyk A, Henke A., Henclik S., Krzemianowski Z., Lewandowski M., Wasilewski J., Żółtko P.:
  Ocena stanu technicznego rurociągu derywacyjnego nr 1 w EW Żarnowiec na podstawie badań nieniszczących
  ,
  Opr. IMP PAN nr 520/2010, Zlecający: PGE Energia Odnawialna S.A.
 2. Adamkowski A., Góralczyk A, Henke A., Janicki W., Krzemianowski Z., Lewandowski M., Steller J., Wasilewski J.:
  Badania odbiorcze turbiny Francisa nr 1 po modernizacji w EW Gródek,
  Opr. IMP PAN nr 416/2010, Zlecający: ZRE Gdańsk Sp. z o.o.
 3. Adamkowski A., Góralczyk A., Henke A., Henclik S., Janicki W., Krzemianowski Z., Lewandowski M., Wasilewski J., Żółtko P.:Ocena stanu technicznego rurociągu derywacyjnego nr3 w EW Żarnowiec na podstawie badań wizualnych, pomiaru grubości ścianek oraz badań materiałowych,
  Opr. IMP PAN nr 138/2010, Zlecający: PGE Energia Odnawialna S.A.
 4. Adamkowski A., Góralczyk A., Henke A., Janicki W., Krzemianowski Z., Lewandowski M., Steller J., Kaniecki M., Wasilewski J.:
  Badania gwarancyjne hydrozespołów Nr 1 i 2 w EW Dobrzeń. Sprawozdanie końcowe (Etap II)
  ,
  Opr.  IMP PAN nr 5/2010, Zlecający: PGE Energia Odnawialna S.A.
 5. Adamkowski A., Góralczyk A., Henke A., Janicki W., Krzemianowski Z., Lewandowski M., Steller J., Wasilewski J.:
  Badania optymalizacyjne, energetyczne i eksploatacyjne hydrozespołów nr 1 i 2 w EW Smukała,
  Opr.  IMP PAN nr 88/2010, Zlecający: Elektrownie Wodne Sp. z o.o
 6. Adamkowski A., Góralczyk A., Henke A., Janicki W., Krzemianowski Z., Lewandowski M., Wasilewski J.:
  Badania optymalizacyjne hydrozespołów nr 3 i 4 w EW Włocławek
  ,
  Opr.  IMP PAN nr 87/2010, Zlecający: Energa Hydro Sp. z o.o.
 7. Adamkowski A., Henke A., Janicki W., Krzemianowski Z., Lewandowski M., Steller J., Wasilewski J.:
  Badania sprawnościowe turbiny Francisa w EW Struga
  ,
  Opr.  IMP PAN nr 206/2010, Zlecający: Gajek Engineering Sp. z o.o.
 8. Adamkowski A., Janicki W., Krzemianowski Z., Lewandowski M., Steller J.:
  Badania odbiorcze turbiny Francisa nr 1 po modernizacji w EW Gródek. Sprawozdanie końcowe
  ,
  Opr. wew. nr 168/2010, Zlecający: ZRE Gdańsk Sp. z o.o.
 9. Adamkowski A., Janicki W., Lewandowski M., Góralczyk A.:
  Pomiary podczas prób rozruchowych hydrozespołu nr 1 w EW Żarnowiec,
  Opr. wew. nr 274/2010, Zlecający: EW Żarnowiec S.A.
 10. Adamkowski A., Janicki W., Lewandowski M., Krzemianowski Z.:
  Badania optymalizacyjne hydrozespołów HZ2 i HZ5 w EW. Włocławek. Sprawozdanie z badań,
  Opr. wew. nr 788/2010, Zlecający: Energa Hydro Sp. z o.o.
 11. Adamkowski A., Janicki W., Lewandowski M., Krzemianowski Z.:
  Badania optymalizacyjne hydrozespołów HZ1 i HZ6 w EW Włocławek,
  Opr. wew. nr 609/2010, Zlecający: Energa Hydro Sp. z o.o.
 12. Adamkowski A., Janicki W., Lewandowski M.:
  Badania gwarancyjno-odbiorcze hydrozespołu nr 1 w EW Żarnowiec po wykonanej modernizacji. Sprawozdanie końcowe,
  Opr. wew. nr 527/2010, Zlecający: PGE Energia Odnawialna S.A.
 13. Adamkowski A., Janicki W., Lewandowski M.:
  Badania obciążeń hydrostatycznych i hydrodynamicznych rurociągu derywacyjnego hydrozespołu nr 1 w EW Żarnowiec,
  Opr. wew. nr 433/2010, Zlecający: PGE Energia Odnawialna S.A.
 14. Adamkowski A., Janicki W., Lewandowski M.:
  Badania optymalizacyjne hydrozespołu nr 2 W EW Wrocław 1. Sprawozdanie z badań,
  Opr. wew. nr 472/2010, Zlecający: TurboCare Sp. z o.o.
 15. Adamkowski A., Janicki W., Lewandowski M.:
  Wyniki pomiaru minimalnych parametrów gwarantowanych hydrozespołu nr 1 w EW Żarnowiec,
  Opr. wew. nr 267/2010, Zlecający: EW Żarnowiec S.A.
 16. Adamkowski A., Janicki W.:
  Efficiency measurments of hydrounit No. 1 in Bacurato hydro power station,
  Opr. wew. nr 395/2010, Zlecający: Universidad Autónoma del Estado de Morelos - Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (Meksyk).
 17. Adamkowski A., Krzemianowski Z., Lewandowski M., Janicki W.:
  Badania optymalizacyjne i sprawnościowe hydrozespołu nr 2 w EW Likowo. Sprawozdanie końcowe,
  Opr. wew. nr 751/2010, Zlecający: Gajek Engineering Sp. z o.o.
 18. Adamkowski A., Krzemianowski Z., Lewandowski M., Janicki W.:
  Badania optymalizacyjne i sprawnościowe hydrozespołu nr 1 w EW Likowo. Sprawozdanie końcowe,
  Opr. wew. nr 750/2010, Zlecający: Gajek Engineering Sp. z o.o.
 19. Adamkowski A., Lewandowski M., Janicki W.:
  Badania optymalizacyjne hydrozespołu HZ4 w EW Wały Śląskie. Sprawozdanie z wykonanych prac,
  Opr. wew. nr 470/2010, Zlecający: ZRE Gdańsk Sp. z o.o.
 20. Adamkowski A., Lewandowski M., Krzemianowski Z., Janicki W.:
  Badania odbiorcze turbiny Francisa nr 2 po modernizacji w EW Gródek. Sprawozdanie końcowe,
  Opr. wew. nr 495-2010, Zlecający: ZRE Gdańsk Sp. z o.o.
 21. Adamkowski A., Lewandowski M.:
  Ocena stanu technicznego rurociągu derywacyjnego nr 1 w EW Żarnowiec na podstawie badań nieniszczących. Sprawozdanie z etapu I,
  Opr. wew. nr 317/2010, Zlecający: PGE Energia Odnawialna S.A.
 22. Adamkowski A., Lewandowski M.:
  Ocena wytrzymałości i żywotności rurociągu derywacyjnego hydrozespołu Nr 3 w EW. Żarnowiec,
  Opr. wew. 883/2009, Zlecający: PGE Energia Odnawialna S.A.
 23. Adamkowski A.:
  Metodyka badań optymalizacyjnych i sprawnościowych turbin Kaplana w EW Włocławek,
  Opr. wew. nr 297/2010, Zlecający: Energa Hydro Sp. z o.o.
 24. Adamkowski A.:
  Metodyka wykonania badań gwarancyjno-odbiorczych turbiny Francisa w EW Gródek,
  Opr. wew. nr 444/2010, Zlecający: ZRE Gdańsk Sp. z o.o.
 25. Adamkowski A.:
  Procedury wykonania badań gwarancyjno-odbiorczych hydrozespołu odwracalnego nr 3 w EW Żarnowiec,
  Opr. wew., 215/2010, Zlecający: PGE Energia Odnawialna S.A.
 26. Adamkowski A.:
  Założenia i wytyczne dotyczące kompleksowej oceny stanu technicznego, wytrzymałości i żywotności rurociągu derywacyjnego w EW Żarnowiec,
  Opr. wew. nr 364/2010, Zlecający: PGE Energia Odnawialna S.A.
 27. Henke A.:
  Dokumentacja turbiny lewarowej o średnicy wirnika D 1100 mm,
  Opr.  IMP PAN nr 182/2010, Zlecający: inwestor indywidualny
 28. Henke A.:
  Ocena stanu technicznego stalowego rurociągu Hz 1 w ESP Żarnowiec na podstawie pomiaru grubości ścianek i powłok malarskich,
  Opr.  IMP PAN nr 278/2010, Zlecający: PGE Energia Odnawialna S.A.
 29. Janicki W.:
  Pomiar natężenia przepływu wody słodkiej na rurociągach stalowych o średnicy 100-150 mm. Raport,
  Oprac. IMP PAN nr 298/2010, Zlecający: Stocznia Północna S.A.

Nie pamiętam hasła. Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Reset Password

Return to login form 

TO TOP