PL
EN

Obrona doktoratu Karola Ronewicza

W dniu 5.06.2017 odbyła się obrona rozprawy doktorskiej, podczas której mgr inż. Karol Ronewicz przedstawił doktorat zatytułowany „Piroliza cząstki biomasy w strumieniu gorących gazów”. Promotorem pracy był dr hab. inż. Dariusz Kardaś, prof. IMP PAN, zaś recenzentami rozprawy byli prof. dr hab. inż.  Janusz Cieśliński, prof. zw. Politechniki Gdańskiej i dr hab. inż. Rafał Kobyłecki, prof. Politechniki Częstochowskiej. Obronę zakończyło posiedzenie komisji przewodu, na którym członkowie komisji opowiedzieli się za przyjęciem obrony.

Karol Ronewicz jest trzecim pracownikiem naszego Zakładu, który w ostatnim czasie obronił doktorat.

Gratulujemy!

Egzamin z filozofii.
Egzamin z filozofii.
Egzamin z języka angielskiego
Egzamin z języka angielskiego
Dzień obrony.
Dzień obrony.
Dzień obrony.
Dzień obrony.
Nie pamiętam hasła. Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Reset Password

Return to login form 

  

TO TOP