PL
EN

Semianrium wyjazdowe Krasne-Szczuki

W dniach 29 i 30 czerwca 2015 r. odbyło się wyjazdowe seminarium Zakładu.

Jego pierwsza część odbyła się w Muzeum Krasińskich w Krasnem w zabytkowej wieży ciśnień. Przewodniczącą sesji była Sylwia Polesek-Karczewska. Jako pierwszy Przemysław Ciżmiński przedstawił referat dotyczący procesów numerycznego modelowania zgazowania biomasy i koksowania węgla. Na początku zaprezentował wyniki transportu ciepła i masy w nieruchomym złożu, a następnie omówił założenia i równania bilansowe w grawitacyjnym reaktorze zgazowującym.

Przemysław Ciżmiński podczas prezentacji

Przemysław Ciżmiński podczas prezentacji

Kolejnym prelegentem był Paweł Tiutiurski, który przedstawiał wyniki modelowania przepływu dwufazowego w komorze łożyskowej silnika lotniczego. Ponieważ obliczenia uzyskane metodami eulerowskimi charakteryzowały się dużą dyfuzją, z tego powodu do badań grubości filmu zastosowano podejście mieszane. Przepływ powietrza rozwiązywany jest we współrzędnych eulerowskich, zaś ruch oleju i grubość filmu olejowego wyznacza się metodą Lagrange’a.

Paweł Tiutiurski w trakcie prezentacji w maleńkiej sali kanferencyjnej w wieży ciśnień w Muzeum Krasińskich

Paweł Tiutiurski w trakcie prezentacji w maleńkiej sali
konferencyjnej w wieży ciśnień w Muzeum Krasińskich

W trakcie seminarium wyjazdowego Dariusz Kardaś mówił o życiu i dziedzictwie Marii Skłodowskiej-Curie. Dwukrotna noblistka pracowała jako guwernantka w dworze Żórawskich w Szczukach, znajdującym się 2 km od Krasnego pomiędzy styczniem 1886 r. a czerwcem 1889 roku. W Szczukach Maria Skłodowska poznała Kazimierza Żórawskiego, swoją pierwszą miłość. Szczuki to szczególne miejsce na mapie nauki polskiej, bo właśnie tam spotkała się dwójka bardzo młodych i wybitnych polskich naukowców.

Podczas seminarium

Podczas seminarium

W dalszej części wizyty zwiedzano Muzeum Krasińskich i zabytkowy, bardzo ładny kościół p.w. św. Jana Chrzciciela. W podziemiach kościoła znajdują się grobowce przywódcy Konfederacji Barskiej biskupa Adama Krasińskiego, wybitnego działacza gospodarczego w XIX w., Ludwika Krasińskiego oraz jego żony Elizy z Branickich Krasińskiej.

O dziejach rodu Krasińskich opowiadał Dariusz Załuski

O dziejach rodu Krasińskich opowiadał Dariusz Załuski

W katakumbach kościoła w Krasnem

W katakumbach kościoła w Krasnem

Zakład podczas dyskusji na temat: Metody eksperymentalne i modelowanie numeryczne. Razem czy osobno?

Zakład podczas dyskusji na temat:
Metody eksperymentalne i modelowanie numeryczne. Razem czy osobno?

 

W miejscu odpoczynku w Lipie rozegrano mecz piłkarski.

Atakują Karol Ronewicz i Łukasz Heda, broni się Paweł Kazimierski

Atakują Karol Ronewicz i Łukasz Heda, broni się Paweł Kazimierski

Ostatnim miejscem podróży była Polska Kępa koło Drążdżewa Nowego, miejsce bitwy z 1863 r.

Nie pamiętam hasła. Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Reset Password

Return to login form 

  

TO TOP