PL
EN

Temat pierwszy (O2/T1)

Problemy aeromechaniki, eksploatacji, diagnostyki maszyn i urządzeń energetycznych”, obejmuje trzy zadania szczegółowe:

Zadanie 1: Zagadnienia aeromechaniki, eksploatacji i diagnostyki cieplno-przepływowej turbin.

W ramach pierwszego zadania rozwijane są metody CFD w zastosowaniu do projektowania elementów turbin (wirniki, układy łopatkowe etc.) oraz modelowania przepływu par i gazów przez turbinę (z uwzględnieniem upustów). Istotną rolę odgrywają tu prace badawcze układów kogeneracyjnych małej mocy opartych o źródła biomasy dla energetyki rozproszonej i mikroturbin. Rozwijane są też narzędzia dla diagnostyki cieplno-przepływowej aparatów siłowni cieplnych.

badania

Kontury ciśnienia

Zadanie 2: Przepływy pod- i naddźwiękowe z silnymi oddziaływaniami.

Prace w zadaniu 2 związane się z rozwojem nowych metod sterowania przepływami transonicznymi w celu ograniczenia strat wynikających z fal uderzeniowych i oderwania przepływu. Celowi temu służą badania metod generacji wirów wzdłużnych i stosowanie odsysania warstwy przyściennej. Rozwijane są także nowe metody pomiarowe (PSP, SPECLE i inne) we współpracy z ośrodkami zagranicznymi (ONERA, Instytut w Mińsku, Cambridge University). Istotną częścią badań jest doskonalenie metod numerycznych z wykorzystaniem olbrzymich mocy komputerowych dostępnych w TASK. Rozwijane też są prace nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla dużych i małych turbin wiatrowych. Dla dużych turbin (wiatraków) podstawowym problemem jest ograniczenie hałasu, związane z efektem ściśliwości przepływu na końcu wirnika. Natomiast dla małych wiatraków przedmiotem prac jest wykorzystanie nowych materiałów pozwalających obniżyć koszty produkcji.

badania

Przykładowy wynik pomiaru temperatury

Zadanie 3: Badanie przejścia laminarno - turbulentnego w warstwie przyściennej.

W zadaniu 3 prowadzi się badania wpływu gradientu ciśnienia w warstwie przyściennej oraz intensywności turbulencji na przejście laminarno-turbulentne w warstwie przyściennej. Są to badania o dużym znaczeniu poznawczym.

 

Powrót to strony głównej Ośrodka »

Nie pamiętam hasła. Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Reset Password

Return to login form 

DO GÓRY