PL
EN

Zakład Fizycznych Aspektów Ekoenergii


Tematyka badań

Zakład Fizycznych Aspektów Ekoenergii  zajmuje się szerokim spektrum tematów, począwszy od modelowania sondy  Langmuir'a w plaźmie, poprzez opracowywanie nowych metod tworzenia super cienkich warstw dla układów fotowoltaiki, do opracowywania układów sterowania dla pirolizerów biomasy.

Zakład uczestniczy  także w popularyzacji i realizacji idei  wykorzystania źródeł energii odnawialnej w naszym regionie, poprzez organizację konferencji i szkoleń dla przedstawicieli sektora gospodarki rolnej  i  leśnej oraz firm przetwórstwa produktów rolnych.  Działania promocyjno szkoleniowe dot. OZE są realizowane poprzez współdziałanie z innymi zakładami Instytutu Maszyn Przepływowych, Bałtyckim Klastrem Ekoenergetycznym, Politechniką Gdańską, Politechniką Koszalińską, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Gdańską Wyższą Szkołą Administracji oraz firmami ENERGA, POMCERT, MöreMaskiner, POLDAN i in.

Podczas XII Bałtyckiego Festiwalu Nauki, w dniach 20 – 23 maja 2014 zakład Fizycznych Aspektów Ekoenergii przeprowadził imprezę popularno – naukową pn. „Kręć MOCno”.

Realizacja imprezy została dofinansowana ze środków WFOŚ w Gdańsku, zgodnie z umową nr WFOŚ/D/629/86/2014.

więcej »

Podczas XI Bałtyckiego Festiwalu Nauki, w dniach 22 – 25 maja 2013 zakład Fizycznych Aspektów Ekoenergii przeprowadził imprezę popularno – naukową pn. „Oświetlenie ze słońca i wiatru – czyli jak ekologicznie i ekonomicznie oświetlać domowe podwórko”.

Realizacja imprezy została dofinansowana ze środków WFOŚ w Gdańsku, zgodnie z umową nr WFOŚ/D/629/59/2013

10.11.2017 - 9/NO/1/4.1.4/2017

Otwarty nabór partnera/-ów konsorcjum do przygotowania i wspólnej realizacji projektu, „Turbina parowa 1 MW zasilana para wodna wykorzystująca ciepło odpadowe i procesowe”, akronim: POLTUR1 w ramach Konkursu_1/4.1.4/2017 PROJEKTY APLIKACYJNE.

  1. OGŁOSZENIE

Załączniki:

  1. Karta zgłoszenie partnera, DOC
  2. Kryteria wyboru partnera konsorcjum, PDF
  3. Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu, DOC
  4. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy kandydatem na partnera konsorcjum a liderem, DOC
  5. Deklaracja kandydata na partnera konsorcjum, DOC
Nie pamiętam hasła. Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Reset Password

Return to login form 

DO GÓRY