PL
EN

Zakład Fizycznych Aspektów Ekoenergii


Tematyka badań

Zakład Fizycznych Aspektów Ekoenergii (ZFAE) koncentruje się na szerokim spektrum zagadnień, w tym nanotechnologiach i materiałach funkcjonalnych, ekoenergetyce (produkcji biopaliw: wodoru, biogazu, bioetanolu, etc.; fotowoltaice), gospodarce cyrkularnej, gospodarce odpadami oraz badaniach bionawozów (pofermentu, biokompostu, etc.). Poza tym Zakład prowadzi również badania w zakresie diagnostyki plazmy oraz technologii laserowych.

Obecnie badania prowadzone są w zakresie:

  • nanotechnologii i zaawansowanych materiałów funkcjonalnych,
  • gospodarki cyrkularnej: gospodarki odpadami rolniczymi, spożywczymi i przemysłowymi (w tym tworzyw sztucznych),
  • fermentacji metanowej oraz metod obróbki wstępnej (fizycznej, chemicznej i enzymatycznej),
  • fermentacji alkoholowej z substratów odpadowych,
  • oczyszczania biogazu,
  • odzyskiwania składników pokarmowych pofermentu i przygotowania nawozów/polepszaczy gleby,
  • weryfikacji efektywności agronomicznej poprzez badania szklarniowe i modelowanie rolnośrodowiskowe,
  • bioremediacji mikrobiologicznej zanieczyszczonych gleb i wód (wycieków paliw z wraków statków i zanieczyszczonych jezior),
  • diagnostyki plazmy i techniki laserowej.

ZFAE współpracuje z wieloma znanymi instytutami naukowymi, uniwersytetami oraz przemysłem; kieruje oraz bierze udział w różnych projektach międzynarodowych.

Zakład uczestniczy w popularyzacji i realizacji idei wykorzystania źródeł energii odnawialnej w kraju i na świecie, poprzez organizację konferencji i szkoleń dla przedstawicieli sektora gospodarki rolnej i leśnej oraz firm przetwórstwa produktów rolnych. Działania promocyjno-szkoleniowe dot. OZE są realizowane poprzez współdziałanie z innymi zakładami Instytutu Maszyn Przepływowych i Bałtyckim Klastrem Ekoenergetycznym.

Nie pamiętam hasła. Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Reset Password

Return to login form 

  

DO GÓRY