PL
EN

Aerosprężystość i obliczenia strukturalne

1. Naprężenia i częstotliwości drgań własnych łopatek i ułopatkowanej tarczy

 • Naprężenia i częstotliwości drgań własnych łopatek wirnika złożonego z 96 łopatek o długości L = 0.5 [m], 19 stopnia turbiny 13UC105 dla ALSTOM POWER Polska, 1999.
 • Naprężenia i częstotliwości drgań własnych łopatek wirnika złożonego z 144 łopatek o długości L = 0.1341 [m], 16 stopnia turbiny 13UC100 dla ALSTOM POWER Polska, 2001, (Rys. 1).

fig

Rys. 1.

 • Naprężenia i częstotliwości drgań własnych wirnika złożonego z 144 łopatek o długości L = 0.1203 [m],15 stopnia turbiny 13UC105 dla ALSTOM POWER Polska, 2002, (Rys. 2, 3).

fig fig

Rys. 2.                                                         Rys. 3.

 • Naprężenia i częstotliwości drgań własnych wirnika złożonego z 144 łopatek o długości L = 0.1341 [m],16 stopnia turbiny 13UC100 dla ALSTOM POWER Polska, 2003.
 • Obliczenia 3D sił niestacjonarnych w stopniu turbiny dla obracających się i drgających łopatek o niesymetrycznym rozkładzie ciśnienia za łopatkami wirnikowymi za sprawą upustu w 16 stopniu turbiny13UC100 dla ALSTOM POWER Polska, 2003.

2. Naprężenia i częstotliowości drgań własnych ułopatkowanych tarcz osadzonych na wale.

 • Sokołowski J., Rządkowski R., Kwapisz L.: Frequencies and Modes of Rotating Flexible Shrouded Bladed Discs-Shaft Assemblies, TASK Quarterly 7, 2, 215-231, 2003.(Rys. 4)
 • Rządkowski R., Kwapisz L., Sokolowski J., Karpiuk R., Ostrowski P. and Radulski W.: Natural Frequencies and Mode Shapes of Rotating Three Shrouded Bladed Discs Placed on the Part of the Shaft., The 2nd International Symposium on Stability Control of Rotating Machinery, Gdańsk 4-8 Sierpień 2003, p.381-392

 

fig

Rys. 4.

 • Sokołowski J. Rządkowski R.: Natural Frequencies and Modes Shapes of Two Rigid Bladed Discs on the Shaft, TASK Quarterly 9, 2003 (akceptacja do druku)  (Rys. 5, 6, 7, 8)

fig

fig

Rys. 5.

Rys. 6.

fig

fig

Rys. 7.

Rys. 8.

Obliczenia Aerosprężyste

1. Obliczenia 2D i 3D flatteru dla skręconych łopatek

 • Rządkowski R., Gnesin V., Kovalyov A. : The 2D Flutter of Bladed Disc in an Incompressible Flow, in book T.H. Fransson: Unsteady Aerodynamics and Aeroelasticity of Turbomachines, Proceedings of the 8th International Symposium held in Stockholm, Szwecja, 14-18 Wrzesień 1997, 317-334, Kluwer Academic Publishers, 1998.
 • Gnesin V., Rządkowski R., Kolodyazhnaya L.: A Coupled Fluid-Structure Analysis for 3D Flutter in Turbomachines, ASME Paper No 2000-GT-380, 2000.
 • Rządkowski R., Gnesin V.,Kolodyozhnaya L.: The 3D Coupled Fluid-Structure Aeroelastic Oscillations in the Long Steam Turbine Blade, p.841-861 in Book: Unsteady Aerodynamics, Aeroacustics and Aeroelastocity of Turbomachines edited by P. Ferrand, S. Aubert, Presses Universitaires de Grenoble, 2001.
 • Gnesin V., Rządkowski R.: A Coupled Fluid-Structure Analysis for 3D Inviscid Flutter of IV Standard Configuration, Journal of Sound and Vibration, 251(2), 315-327, 2002.

2. 3D niestacjonarne siły działajace w stopniu z drgającymi i obracającymi się łopatkami wirnikowymi w poddźwiękowym, transonicznym i naddźwiękowym nielepkim przepływie z niesymetrycznym rozkładem ciśnienia za łopatkami wirnikowymi.

 • Gnesin V., Rządkowski R.: The 3D-Unsteady Aerodynamic Forces- The Forced Vibration of Bladed Discs, in book T.H. Fransson: Unsteady Aerodynamics and Aeroelasticity of Turbomachines, Proceedings of the 8th International Symposium held in Stockholm, Szwecja, 14-18 Wrzesień 1997, 613-632, Kluwer Academic Publishers, 1998.
 • Rządkowski R., Gnesin V: 3D Unsteady Forces of the Transonic Flow Through a Turbine Stage with Vibrating Blades, ASME Paper GT-2002-300311, 2002, (Rys. 9).

Rys. 9.

 • Gnesin V., Kolodyazhnaya L, Rządkowski R : A Numerical Modelling of Stator-Rotor Interaction in Turbine Stage with Oscillating Blades, Proc. of 5th International Symposium on FSI, AE&FIV+N, 17-22 Listopad 2002, New-Orlean, Luisiana, USA, IMECE2002-32975, AERO-15A.
Nie pamiętam hasła. Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Reset Password

Return to login form 

DO GÓRY