PL
EN

Działy obsługi

WM
Współpraca Międzynarodowa
Do zadań Działu Współpracy Międzynarodowej należy w szczególności promocja IMP PAN w międzynarodowym środowisku naukowym oraz badawczym, wsparcie pracowników IMP PAN w pozyskiwaniu międzynarodowych partnerów do realizacji projektów naukowo-badawczych...
NO
Obsługa Projektów
Do zadań działu NO należy wykonywanie wszelkich prac związanych z planowaniem i kontrolą realizacji prac naukowo-badawczych, technicznych i usługowych, zawieraniem i rozliczaniem umów, zbieraniem i opracowywaniem odnośnej sprawozdawczości, oraz prace związane z wydawnictwami.
SN
Sekretariat Naukowy
Sekretariat naukowy podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych udzielając mu wsparcia w zarządzaniu i sprawozdawczości dotyczącej działalności naukowej Instytutu oraz w bieżących sprawach organizacyjnych.
NB
BIBLIOTEKA
Biblioteka gromadzi i udostępnia publikacje naukowe z zakresu projektowania, diagnostyki i eksploatacji maszyn przepływowych, mechaniki maszyn i konstrukcji, mechaniki płynów i ciała stałego, termodynamiki, wymiany ciepła i masy, techniki laserowej i plazmowej, fizyki i matematyki stosowanej, numerycznych metod obliczeniowych oraz OZE.
AE
Dział Ekonomiczno Organizacyjny
Do zadań Działu Ekonomiczno Organizacyjnego należy realizowanie polityki kadrowej, socjalnej i płacowej Instytutu oraz przy współpracy z innymi komórkami obsługa wymiany zagranicznej.
KF
Dział Fianansowo Księgowy
Do zadań Działu Finansowo-Księgowego należy prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami rachunkowości.
DT
Dział Zabezpieczenia Technicznego i Informatycznego
Dział Zabezpieczenia Technicznego i Informatycznego pełni funkcje pomocniczą dla zakładów naukowych oraz dba o prawidłową pracę sprzętu informatycznego w Instytucie Maszyn Przepływowych.
AG
Dział Gospodarczy
Nie pamiętam hasła. Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Reset Password

Return to login form 

DO GÓRY