PL
EN

NB - Biblioteka

Jest jednostką organizacyjną podległą bezpośrednio kierownikowi działu Obsługi Naukowej. W swej działalności nadzorowana jest również przez Komisję Biblioteczną Instytutu.

Biblioteka gromadzi i udostępnia publikacje naukowe z zakresu projektowania, diagnostyki i eksploatacji maszyn przepływowych (w szczególności turbin), mechaniki maszyn i konstrukcji, mechaniki płynów i ciała stałego, termodynamiki, wymiany ciepła i masy, techniki laserowej i plazmowej, fizyki i matematyki stosowanej, numerycznych metod obliczeniowych oraz odnawialnych źródeł energii. Zbiory biblioteczne obejmują ponad 22 000 książek i 8 500 woluminów czasopism. Ze zbiorów mogą również na miejscu korzystać zainteresowane osoby spoza Instytutu. Biblioteka prowadzi też wypożyczenia międzybiblioteczne.

Nie pamiętam hasła. Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Reset Password

Return to login form 

DO GÓRY