PL
EN

Ośrodek Energetyki Cieplnej


Struktura i Tematyka

W Ośrodku Energetyki Cieplnej prowadzone są badania wybranych zagadnień aerodynamiki, termodynamiki i procesów wymiany ciepła w urządzeniach energetycznych - turbin parowych, gazowych i ORC oraz układów kogeneracyjnych i poligeneracyjnych w szerokim zakresie mocy. Ośrodek zatrudnia ok. 35 osób i składa się z trzech zakładów:

Prace prowadzone w Ośrodku łączą charakter prac podstawowych i aplikacyjnych. W badaniach numerycznych używamy własnych i komercyjnych programów obliczeniowych. Posiadamy bogato wyposażoną bazę laboratoryjną w IMP PAN oraz w naszej filii - Centrum Badawczym w Jabłonnie.

Poza działalnością statutową pracownicy Zakładu biorą udział i koordynują licznymi projektami badawczymi w tym w Strategicznym Programie Badań Naukowych i Prac Rozwojowych w Zadanie badawcze Nr 4 Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych.

Prime Minister Award

The team of our employees, headed by Director Prof. Kiciński, was granted a first-rank award of Prime Minister for a scientific-technical achievement „New Technologies for Small-Scale Distributed Energy Systems in Autonomous Energy Centres”. The scope of work includes a technical and economic analysis of a model energy centre with a fuel diversity. The whole heat and power system (of electric power up to 10 MWe and heating power up to 25MWt) consists of four modules: biomass-fed ORC and steam turbine cycle, natural gas combustion piston engine and coal boiler. The elaborated system enables high-efficiency cogeneration according to the local demand for heat.

Cooperation with Industry

The Centre cooperates with industrial partners for whom we offer:

  • design and analysis of dedicated poligeneration systems,
  • diagnostics, numerical analysis, design and modernisation of flow systems for steam, ORC and gas turbines,
  • measurement of thermal and flow processes in industrial devices,
  • design and diagnostics of heat pumps, cold production systems and heat storage tanks with phase transformation materials,
  • measurements of gas flows in the electrostatic precipitators.
Nie pamiętam hasła. Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Reset Password

Return to login form 

DO GÓRY